Dětem nejčastěji ubližují jejich rodiče. S takovým zjištěním přišla Linka bezpečí, která vyhodnotila data z roku 2014 pro výzkum v rámci mezinárodního projektu „Pomoc dětem v krizi“. Na její emailovou poradnu se děti nejčastěji obracely kvůli problémům v rodině. Trápí je ale i vrstevníci.

dite

  • S problematickými rodinnými vztahy se potýkala bezmála čtvrtina kontaktujcích (24 %). Nejvíce pak řešily problematické vztahy s matkou (36 %).
  • Problémy s ubližováním mělo 19 procent dětí. Toto téma bylo nejčastěji spjato s psychickým týráním (27 %). Nejčastěji bylo dětem ubližováno doma (52 %), a to ze strany vlastních rodičů (49 %).

„V oblasti osobních témat považuji za alarmující také počet e-mailů obsahujících zmínky o sebevražedných myšlenkách a sebepoškozování (16 % a 15 %). Je zřejmé, že dlouhodobě nevyhovující rodinná situace se odráží na psychickém stavu dětí, které se pak potýkají až se stavy depresí. Neřešené problémy u dětí vyvolávají tenzi, kterou některé z nich uvolňují prostřednictvím sebepoškozování či uvažují o nejradikálnějším úniku od problémů, o ukončení života,“ vysvětluje propojenost jednotlivých témat Kateřina Lišková, vedoucí online služeb Linky bezpečí.

V emailové poradně Linky bezpečí bylo v roce 2014 přijato 1170 dotazů.

Reklama