Během rozhovoru s konzultantem Linky bezpečí se dívka pomalu a ztěžka svěřuje se vším, co ji trápí. Když zjistí, že může hovořit zcela otevřeně, postupně ztrácí ostych a v závěru rozhovoru říká, že jí celý rozhovor pomohl a utvrdil v tom, že z její situace existuje východisko. Slíbila, že se hned zítra obrátí na kontaktní centrum, na které dostala telefon, a bude-li si chtít znovu popovídat, zavolá na Linku bezpečí.

“Denně máme na Lince bezpečí cca 2 000 telefonátů,” říká psycholožka Špaňhelová a pokračuje: “Většina z nich je od dětí, které pouze žertují a zkoušejí, zda opravdu fungujeme, zda jejich telefon někdo zvedne. Skutečných problémů řešíme přibližně 200 denně.”

Nejvíce se děti na Linku bezpečí obracejí s problémy v rodině, s kamarády, s láskou. Velké procento volajících se svěřuje také se strachem ze školy, ze šikany a z trestů za špatné známky.

“Linka bezpečí, dobrý den. Jak ti můžeme pomoci?”
“Mě doma bijou rodiče.”
“Aha, můžeš mi o tom říct víc?”
“No, vždycky, když přijdu ze školy, tak dostanu výprask.”
“Rodiče tě bijou za známky?”
“Jo.”
“Takže za známky. A ještě za něco jiného?”
“Ne.”
“Hm. A za jaký známky tě bijou?”
“Když domů přinesu trojku nebo něco horšího.”

Konzultantka pak během rozhovoru zjistila, že dítě si lépe rozumí s maminkou, a poradila, aby si nejdříve promluvilo s ní. Nabídla pomoc, ale dítě řeklo, že to zkusí nejdříve samo. Bylo vidět, že se mu rozhovorem s konzultantkou velmi ulevilo.

“Děti mají zaručenu naprostou anonymitu. Pokud nechtějí, nemusí říct ani své jméno a bydliště. Linka slouží především proto, aby se mohly vypovídat z problémů, které je trápí, a společně s konzultantem přišli na nějaké řešení, které by jeho situaci pomohlo. Pouze v závažných případech zneužívání, týrání apod., kontaktujeme příslušné úřady, aby zasáhly. Pokud tedy dítě tuto pomoc chce a sdělí nám na sebe kontakt,” vysvětluje paní Špaňhelová a dodává: “Většinou ale dětem stačí, že je někdo vyslechne, že se s nimi někdo o jejich problému baví, chápe jejich trápení a snaží se přijít na nějaké východisko.

Ano. Především o tom Linka bezpečí je. V dnešní době je stále více rodičů velmi zaměstnáno a na problémy a trápení svých děti nemají čas. Anebo je považují za malicherné a nedůležité. Jenže – vzpomeňme si na své dětství, na to, jak moc jsme trpěli, když jsme ztratili první lásku, kamaráda či kamarádku, na to, jak nás zraňovaly hádky rodičů, jakou úzkost jsme cítili při přestěhování do jiného města… Dětské problémy vůbec nejsou nedůležité. Naopak. Každý z nás by si měl najít čas a neodbývat dítě, které za námi přijde s touhou se svěřit.

Linka bezpečí letos slaví 10 let. Byla založena 1. 9. 1994 díky skupině nadšených lidí, vedených paní Ing. Zuzanou Baudyšovou. Za dobu své existence pomohla ohromnému počtu dětí, kterým poradila, jak mají zvládat své obtíže. Velký a záslužný podíl na jejím fungování má i Český Telecom a. s., který po celou dobu existence Linky bezpečí její telefonní linku financuje. Na telefon 800 155 555 se mohou bezplatně dovolat děti z celé republiky.

Závěrem bych chtěla Lince bezpečí a všem, kteří se na jejím provozu podílejí, poděkovat za jejich práci. Za jejich, čas, pochopení a schopnost vcítit se do problémů těch nejbezbrannějších – našich dětí.

Ukázky rozhovorů jsou použity z publikace 10 let Linky bezpečí.

 

Reklama