Usmažíte řízky, nebo třeba hranolky, ale na pánvi nebo ve fritéze vám zůstane přepálený olej. Pokud jej bez přemýšlení vylijete do kuchyňského dřezu, nebo třeba do záchodu, děláte velkou chybu. Porušujete „Kanalizační řád“ vaší obce (vylévání olejů a spousty dalších nevhodných látek do kanalizace zakazuje), nebo si ničíte svůj vlastní odpadní systém.

Olej vylitý do odpadu totiž představuje velký problém. Tekutina se v odpadních vodách rychle ochladí. Tím vytvoří shluky, které v kanalizačním systému ulpívají, ať už na stěnách potrubí, v šachtách nebo v čističkách odpadních vod. A postupně je ničí. Aby toho nebylo málo, časem na sebe nabalují různé plovoucí nebo posouvané předměty, až společně vytvoří velkou, tvrdou hroudu. Ta průchod kompletně ucpe, nebo alespoň omezí průtok splaškové vody.

„Tukové hrudky ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Uvádí se, že dvě třetiny vypouštěných tuků se zachytí v kanalizaci. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny, a ty následně zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku, a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace,“ upozorňuje společnost Trafin Oil, která se zabývá výkupem použitých potravinářských olejů, například z restauračních zařízení. Ano, i přepálený fritovací olej lze znovu využít. Po vyčištění se používá třeba jako ekologické mazivo nebo přídavek do nafty.

Co s použitým fritovacím olejem?
5c752c4cd621dobrazek.png

V první řadě byste ho rozhodně neměli používat ke konzumaci. Při zahřívání na vysoký stupeň v něm totiž vznikají zdraví škodlivé látky, z nichž některé jsou dokonce podezřelé z rakovinotvorného působení. Radno tak není ani zapomínat na pravidelnou výměnu oleje ve fritéze. Jenže kam s tím použitým? Máte na výběr.

1) Kompost

Máte-li zahradu a na ní dostatečně velký kompostér, můžete se zbavovat použitého oleje v něm. Olej, který vám zůstane po smažení na pánvičce, jednoduše vytřete papírovým ubrouskem, a ten vyhoďte do kompostu. Jestliže se ale potřebujete zbavit oleje z fritézy, kterého je podstatně větší množství, do kompostu ho nelijte. Jen tak na volno by mohl natéct do půdy a podzemních vod a kontaminovat je. Když už ho takto zlikvidovat chcete, nalijte ho nejprve na nějaký materiál, který ho do sebe absorbuje. Mohou to být například piliny, nebo třeba kartonový papír.

2) Speciální kontejner nebo sběrné místo

Dnes už je stále běžnější, že obyvatelé ve svém bydlišti narazí na kontejner určený přímo pro sběr použitého fritovacího oleje. Nelije se do něj ale přímo. Do speciální popelnice byste ho měli vhodit pečlivě uzavřený, například v PET láhvi nebo nějakém těsnícím kanystru.
Pokud u vás takový kontejner zatím není, zeptejte se na jinou možnost sběru na obecním či městském úřadě.

Je také možné, že ve vašem okolí působí soukromá firma, která se sběrem či výkupem použitého fritovacího oleje zabývá.

3) Sběrný dvůr

Použitého fritovacího oleje se zabavíte také ve sběrném dvoře. Odevzdejte ho tam v uzavíratelné nádobě.

4) Směsný odpad

Pokud se přepáleného kuchyňského oleje chcete zbavit co nejrychleji, a odmítáte dát mu šanci na recyklaci, vhoďte ho do komunálního odpadu. Tam oficiálně patří. Ovšem v uzavřeném obalu, ze kterého nevyteče.
5c752cb9def79obrazek.png

Čtěte také:

Reklama