Památku zesnulých – Dušičky - sice již máme za sebou, ovšem již dlouhou dobu mám pocit, že celý listopad se na této vlně nese až do prvního adventu. Listopad je podle mě silně melancholický měsíc. Kdyby se dal vyjádřit hudbou, byla by jedině v mollovém tónu. 

Na své drahé zemřelé v tomto čase myslíme více než jindy, ale je mezi námi mnoho jedinců, kteří s nimi dokážou komunikovat, i když tomu ostatní ani za mák nevěří.

V knize o čakrách mě v souvislosti s tímto tématem zaujala pasáž, o kterou bych se s vámi nyní ráda podělila: „Jestli také patříš k lidem, kteří mohou akceptovat pouze hmotné předměty jako realitu, tak zkus přemýšlet o tom, co se stane s energií, životní silou, která oživuje fyzické tělo a propůjčuje mu citlivost a schopnost projevu, když toto tělo zemře. Fyzikální zákon nám říká, že energie nikdy nezmizí, že se pouze transformuje…“

energy

V jednom z minulých článků bylo zmíněno automatické psaní jakožto prostředek komunikace s duší zemřelé ženy. Je možné, že tento pojem je mezi mnohými lidmi neznámý.

Automatické psaní je však pro spirituální svět jevem zcela přirozeným a často jím komunikovali i velcí věštci či známé vědmy. Jedná se o metodu, která nám umožňuje přijímat detailní vzkazy z duchovního světa. Automatické psaní můžete provádět prakticky s jakoukoliv bytostí z druhého břehu a nemusí se vždy jednat o někoho, koho jste osobně znali. Je to jeden z mnoha způsobů, jak udržet, prohloubit či napravit vztah se svými zemřelými bližními. Vyléčit zármutky, urovnat spory, napravit křivdy či se jen rozloučit. Tato technika nám může být i pomocníkem na duchovních cestách, po kterých kráčíme, a touto formou lze i komunikovat s Bohem, s naším duchovním průvodcem, se strážnými anděli či velkými duchovními mistry. Během automatického psaní má člověk většinou pocit, že jeho pero či tužku ovládá někdo jiný, nebo že jej nějaká cizí síla obklopuje a telepaticky mu říká, co má psát…

Automatické psaní je i jedna z technik, které na svých seminářích předává věhlasná mystička Doreen Virtue.

Společnost pro výzkum paranormálních jevů na svých stránkách uvádí další formy posmrtných kontaktů a dále uvádí, že i takoví velikáni, jako byl Thomas Alva Edison a Nikola Tesla, hledali technické možnosti, jak navázat kontakt s duchovní rovinou lidské existence. Což znamená, že o této možnosti nepochybovali!!!

Komunikace se zemřelými je zajímavým jevem, ne každý v ní věří a ne každý by se jí chtěl věnovat, což osobně velmi dobře chápu, protože se může stát, že místo Svatého Václava či panenky Marie s vámi bude chtít hodit řeč třeba Čachtická paní nebo Kat Mydlář… Je to podle mě technika, s kterou není radno si jen tak zahrávat, a laicky řečeno i vyvolávání duchů by mělo mít své rituály a pravidla…

Uložit

Uložit