sim.jpg
Foto: Shutterstock

O manželských dvojicích či dlouholetých partnerech se běžně říká, že se v průběhu svého soužití začnou jeden druhému čím dál více podobat. A neplatí to přitom jen o zvycích či třeba gestech, ale přímo o vzhledové podobnosti. Svůj původ má tato populární teze ve vědecké studii z roku 1987, v níž tým odborníků z University of Michigan v čele s psychologem Robertem Zajoncem zkoumal fotografie sezdaných párů na začátku manželství a po 25 letech společného života. Na základě svého výzkumu pak Zajoncův tým vyslovil závěr, že u lidí, kteří spolu dlouho žijí, dochází ke konvergenci (sblížení) obličejových rysů. V průběhu let se tato teorie zpopularizovala, dnes už je však považována za překonanou.

Partnerská podoba jako mýtus?

V roce 2020 Zajoncův experiment zopakovali odborníci ze Stanford Univesity, kteří do svého výzkumu zahrnuli 517 dvojic, jejichž fotografie zkoumaly i moderní algoritmy rozpoznávání obličejových rysů. Podobnost partnerů byla zkoumána v časovém rozpětí od doby krátce po sňatku až po dobu o 69 let později. Výsledek? Konvergence obličejových rysů nebyla potvrzena, přesto vědci odhalili, že si jsou dlouhodobí partneři podobní – ovšem už hned od začátku vztahu. To znamená, že si lidé za své životní partnery vybírají muže či ženy, kteří jsou jim podobní.

Podobnost vyvolává větší subjektivní přitažlivost i pocit spřízněnosti

Podle čerstvé studie odborníků z australské University of Queensland je právě i vnímaná atraktivita pevně spjata s podobností. Vědci provedli experiment, při němž celkem 682 účastníků sledovali při jejich vzájemných interakcích podobných speed-datingu. Následně lidé vyplnili dotazník, v němž své jednotlivé „partnery“ hodnotili co do přitažlivosti tváře, tak i vnímané vlídnosti. Jako přitažlivější a také vlídnější z tohoto hodnocení vyšli lidé, kteří s hodnotící osobou sdíleli podobné rysy. Vzájemná podobnost podle vědců u potenciálních partnerů navozuje pocit spřízněnosti, lidé se tak s takovými protějšky instinktivně cítí komfortněji a sdílejí s nimi pocit blízkosti, což je pro rozvoj romantického vztahu značná výhoda.

Zdroje: University of Queensland, Tiskové materiály Růžový Slon, Zajonc, R.B., Adelmann, P.K., Murphy, S.T. et al. Convergence in the physical appearance of spouses. Motiv Emot 11, 335–346 (1987), Stanford Univesity

Reklama