Tour Nordic Walking (TNW) je již druhý ročník celorepublikové osvětové akce, která za pomoci odborníků - lékařů představuje široké veřejnosti pozitivní vliv pohybu na zdraví jedince. Cílem je prostřednictvím lékařů rozpohybovat českého člověka, a tak předcházet civilizačním chorobám a nejen jim. Záštitu nad TNW převzali Ministr zdravotnictví, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a České lékařské společnosti - angiologická, diabetologická, kardiologická, obezitologická a pneumologická.

Tour Nordic Walking

Fyzickou aktivitou je v tomto případě zvolena severská chůze neboli Nordic Walking. Tento nový sport je vlastně dynamická chůze s holemi k tomu určenými s cílem zlepšení kondice. Přináší novou radost z chůze a navíc dokáže rozpohybovat celé tělo a jeho správné držení upravit. Napomáhá při rekonvalescenci po úrazech, operacích, mozkových a srdečních příhodách, ale zároveň předchází úrazům, nemocím, bolestem zad či obezitě. „Úkolem Tour Nordic Walking je zábavným způsobem edukovat laickou veřejnost v oblasti zdravého životního stylu, jehož nedílnou součástí je fyzická aktivita,“ říká Ministr zdravotnictví Heger.

Tato Tour není pouze jednodenní záležitostí daných měst, ale díky skutečné podpoře a spolupráci garantů jednotlivých akcí jde o celoroční spolupráci. Ta se projeví například v zakládání Nordic Walking center pod odbornou záštitou nebo opakovanými menšími akcemi. K osvětě a představení myšlenky Nordic Walking slouží pilotní dny, které budou probíhat v jedenácti městech po celé ČR a to v termínu od dubna do září 2012.

„Severská chůze je vhodná téměř pro všechny věkové a výkonnostní skupiny bez rozdílu pohlaví, takže si jí může praktikovat opravdu každý,“ říká Jaruška Morávková, hlavní organizátor Tour Nordic Walking.

Návštěvníci těchto zdravotně-sportovních dnů si budou moci přímo na místě, pod odborným dohledem vyzkoušet, jak správně používat hole Nordic Walking a udělat tak něco pro své zdraví. Zároveň mohou navštívit edukační stanoviště, kde se dozví srozumitelným způsobem o předcházení a riziku diabetu, obezity, vysokého tlaku, aj. Dále je připraven doprovodný program, jehož součástí je i pokus o vytvoření nového rekordu v počtu chodících lidí s holemi Nordic Walking. Minulý rok se po dobu dvou hodin v sedmi městech zúčastnilo chůze s holemi 1 454 lidí a ušli přes 3 800 km. Je tedy co překonávat.

Bohatý program je připraven v jedenácti městech, a to vždy od 10:00 hodin do 17:00 hodin ve vybraný den

(14. 4. Kladno; 21. 4. Hradec Králové; 3. 5. Olomouc; 16. 5. Brno; 24. 5. Plzeň; 26. 5. České Budějovice; 2. 6. Prostějov; 14. 6. Mladá Boleslav; 19. 6. Liberec; 23. 6. Karlovy Vary; 22. 9. Praha).

Bližší informace o Tour Nordic Walking a připravovaných akcích v jednotlivých městech se dozvíte na www.nwlive.cz a www.birki.cz. Webové stránky www.tournordicwalking.cz se připravují.


10 KROKŮ KE SPRÁVNÉ TECHNICE NORDIC WALKING

Tour Nordic Walking

Nordic Walking neboli severská chůze nebo také chůze s holemi patří v současné době k nejrychleji se rozvíjejícím druhům sportovní aktivity nejen v České republice. Jde o aktivní chůzi v pravidelném rytmu, kde jsou do pohybu zapojeny ruce i nohy. Tohoto efektu docílíme pomocí speciálních hůlek, které koordinují pohyb končetin do jednolitého a pravidelného pohybu. Tepová frekvence se nachází v oblasti, ve které se dlouhé hodiny můžete cítit dobře, a přesto je spotřeba energie velmi vysoká, stoupá až o 40 %. Výkon je vyžadován od 600 svalů, a to je zhruba 90 % všech svalů v těle.

10 základních pravidel:

1. zásadní je správný výběr typu a velikosti holí
2. zvolení vhodné intenzity, frekvence a trvání chůze vzhledem ke své fyzické kondici
a zdravotnímu stavu
3. trup je v mírném předklonu a hlava v prodloužení páteře
4. hole směřují šikmo k zemi
5. horní končetina plynule přechází dopředu a nahoru s postupným ohnutím v lokti
až do fáze opory o hůl (nezvedáme rameno)
6. hrot se zapichuje na úrovni paty chodidla přední dolní končetiny nebo mírně za ni
7. odpich holí a odraz chodidla na opačné straně, probíhá v jednom okamžiku
- tzv. křižmochodný pohyb (opačná rotace ramen a pánve)
8. ve stejném okamžiku, kdy se přední horní končetina odráží, protější zadní horní končetina dokončuje odpich ze zapažené a v lokti propnuté končetiny.
9. prsty svírají rukojeť hole pevně, ale v závěrečné fázi odpichu, kdy je horní končetina zapažená a loket propnutý, se dlaň otevírá a odrazová síla je přenášena přes poutko.
10. ruce obou horních končetin se míjejí mírně před tělem

Tato zdravotně pohybová aktivita klade jen malé nároky na správné zvládnutí základní techniky, která je však podmínkou její bezpečnosti a efektivnosti.
Na druhé straně je zřejmé, že severská chůze může mít při špatném technickém provedení
i negativní vliv na pohybový systém. Pokud máte skutečný zájem se severskou chůzí začít, doporučujeme vyhledat zkušeného instruktora a sjednat si výukovou hodinu.

Forma akce:

  • Seznámení s teorií Nordic Walking (výběr holí, výuka techniky, konzultace s instruktorem)
  • Stanoviště s poradenstvím zdravého životního stylu (nutriční terapeutky, instruktoři fitness apod.)
  • Stanoviště pro měření hodnot cholesterolu, krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, tělesné hmotnosti, tepové frekvence + konzultace s odborníkem na danou problematiku (stanoviště uspořádány dle možností jednotlivých měst)
  • Edukační stanoviště zaměřené na téma - diabetes, kardio, obezita, aj.
  • Pochod s Nordic Walking holemi a vytvoření certifikovaného rekordu v počtu chodících lidí s holemi
  • Aktivity pro děti (dětské hole, soutěže, skákací hrad)
  • Doprovodné aktivity: taneční vystoupení, ukázky sportovních aktivit, módní přehlídka, živá hudba
  • Moderátor: rozhovory se sponzory, zástupci garanta v dané lokaci, účastníky pochodu, návštěvníky akce

Tour Nordic Walking

Odborný garant, záštita:

- Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., Ministr zdravotnictví
- Česká obezitologická společnost

- Česká diabetologická společnost
- Česká kardiologická společnost

- Česká pneumologická společnost - Tour je součástí 1. Pneumologické konference v Hradci Králové
- Česká angiologická společnost

Garanti Tour Nordic Walking:

Doc. MUDr. Věra Adámková, Ph.D.
PhDr. Andrea Hudáčková
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
MUDr. Vladimír Koblížek
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
MUDr. Jaroslav Novák
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
MUDr. Rostislav Polášek
Prof. MUDr. Hana Rosolová, CSc.
MUDr. Milan Sepši, Ph.D.
Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
Prof. MUDr. Valerie Tóthová, Ph.D.

Reklama