mat-fb.jpgFoto: Shutterstock

Způsob, jakým jsme se učili matematiku, může hodně ovlivnit výsledek příkladu. Nedávno na Twitteru jstá Emma sdílela matematický příklad s výzvou na jeho řešení.

8 ÷ 2 (2+2) = ?

Její příspěvek už okomentovalo více než dvacet tisíc lidí, kteří navrhovali svá řešení. Nejčastějšími odpověďmi bylo 1 a 16. Mezi uživateli se rozpoutala velká diskuse a dohadovali se, kdo má pravdu. Co vyšlo vám?

Je jasné, že každý z uživatelů počítal příklad po svém. Lidé použili dvě různé metody výpočtu, a proto jedněm vyšel výsledek 1, zatímco druhým 16. Který je však správný?
 
Podle chytré Google kalkulačky je výsledek číslo 16. Avšak k řešení se vyjádřil i profesor matematiky z Oxfordské univerzity. Vysvětlil, že neexistuje žádná správná odpověď. Rrovnice je údajně napsána nejednoznačně. „Bez lepších závorek dochází k nejednoznačnosti. Existují zažitá pravidla o pořadí jednotlivých operací, která by mohla vyřešit tento problém,“ uvedl. Podle něj je nejlepším řešením odstranit závorky v příkladu.
 
Lidé se dopracovali ke dvěma různým výsledkům, jelikož každý používá jinou metody počítání. Ten, kdo použil metodu BODMAS, došel k výsledku 16. Počítal následovně:

8 ÷ 2 (2+2) = ?
4 x 4 = 16


Odlišnou variantu použili lidé, kteří došli k výsledku 1. Ti postupovali podle metody PEMDAS a počítali následovně:

8 ÷ 2 (2+2) = ?
8 ÷ (2 x 4) = ?
8 ÷ 8 = 1

Reklama