Polibek odpradávna fascinuje vědce i umělce. Nese v sobě totiž dva význačné rysy - zaprvé symboliku krmení „z úst do úst“, charakteristického nejen pro některé savce, ale zároveň aspekt erotický. Polibek je přitom v erotice synonymem rovnosti - muž i žena k němu používají stejný orgán a pronikání je vzájemné.

Orgasmus polibkem
Oblast zodpovídající za pohyb a vnímání v oblasti rtů a jazyka zabírá v mozku mnohem větší prostor než oblast patřící genitáliím. Není proto divu, že erotický polibek dokáže rozpoutat hotovou bouři na nervové i hormonální rovině, a to až do takové míry, že v některých případech může vést k orgasmu. Není proto také divu, že polibek rozpoutal hotovou bouři mezi básníky, kteří ho obvykle vyzdvihují do výšin nebeských. Catullus, z jehož pera pochází název tohoto článku, ovšem používal pojem polibek jako skrytou šifru pro koitus. A některými vědci i umělci jsou ženské rty přirovnávány ke stydkým pyskům a ústa k jakési „horní“ vagíně, kterou ovšem mají i muži a která je, mimochodem, ozubená, a tím i poněkud nebezpečná.

Okoušeme si řasy
V mnoha antropologických spiscích se spekuluje nad tím, jestli se některé národy líbaly už před příchodem „bílého muže“. Pravdu se asi sotva někdy dozvíme, přinejmenším v několika případech se však ukázalo, že teze o tom, že se ten či onen národ nelíbá, byla dána pouze nepochopením popisu polibku. Některé kmeny se totiž spíše „okusují“ - někdy si dokonce koušou řasy, jiné zase využívají širokého spektra kontaktů celým obličejem - vzájemného tření a olizování. Zjednodušeně lze říci, že nějaká forma kontaktu rtů, úst a jazyka je součástí erotiky každého prozkoumaného lidského společenství a společenství všech lidoopů.

Projev důvěry
Polibek ovšem není jen součástí erotiky - někteří vědci dokonce soudí, že jeho erotický význam je až druhotný. Primárně má být jeho účelem krmení a odvozuje se prý od sacího reflexu a od stavu blaženosti, který dítě při kojení zažívá. Možná proto, že symbolizuje tento úzký vztah důvěry, se stal především mateřský polibek symbolem lásky neerotické a projevem hlubokého citu. Proto se leckdy u polibku hovořilo o splynutí duší (a také proto, že je jakousi výměnou dechu, který byl často s duší ztotožňován) v kontrastu se splynutím těl při sexu.

Jidášův polibek
Jiní autoři předpokládají, že se polibek, ve své zdvořilostní verzi, vyvinul ze vzájemného očichávání se. Jisté je, že polibek byl po tisíciletí vnímán jako forma pozdravu. Praktické provedení pak záviselo na tom, jestli se líbaly dvě stejně postavené osoby, či jestli polibek udílel nadřazený níže postavenému - pak polibek obvykle připomínal ten mateřský - na čelo či na líčko - či naopak - podřízení jedinci líbali výše postaveným ruku, nohu nebo třeba lem roucha. Polibek na rty byl rozšířen především mezi duchovenstvem a nesl v sobě silný prvek důvěry. Možná právě proto je za nejhorší zradu dějin považována zrada polibkem - Jidášův polibek.

Přes veškerá pozitiva polibku existují lidé, kteří se líbají neradi. Někteří považují polibek za příliš intimní a vyhrazují si ho pro chvíle největší blízkosti, jiným se tato forma kontaktu prostě hnusí, obzvláště v hlubším provedení - mluví o vzájemném „oslintávání se“. Některým znechutily polibek babičky, tetičky a jiné příbuzenstvo, které je v dětství nadšeně pusinkovalo, u dalších vyvolává polibek vzpomínku na „vřelé“ vítání se komunistických státníků.

Jak se na polibek díváte Vy?
Líbalo Vás příbuzenstvo? Bylo Vám to příjemné?
Vzpomenete si na svůj první polibek?
Ten neerotický i ten erotický?
Vyvíjel se nějak Váš vztah k polibku?
Vítáte se s přáteli polibkem?
Vnímáte polibek jako více intimní než sex?
Jak vzpomínáte na „pusinky na dobrou noc“?
Vadil Vám někdy nějaký polibek?

Napište nám o svých zkušenostech s pusinkami, polibky a líbáním se na redakce@zena-in.cz! Nejlepší příspěvek odměníme!

Reklama