Postrádáte v posledních týdnech na magazínu Žena-in.cz autorku s nickem LFNikita? Pak vězte, že nejste samy. Dotyčná však mohla mít dost pádný důvod se odmlčet.

Dluží totiž peníze několika čtenářkám serveru Žena-in.cz a lhůta, v níž je měla vrátit, už uplynula. Zatím jsme se dobrali k částce 40 tisíc korun, z níž větší část dluží už více než rok. Na výzvy k vrácení nereagovala, vlastní sliby ohledně splácení neplnila. Naopak, mezi dalšími čtenářkami znovu šířila historky o tom, jak se momentálně ocitla ve finanční tísni a žádala je o peněžní pomoc. Nešlo přitom o pár stovek, většinou neprosila o méně než 10 tisíc korun a jen shodou okolností není napálených více.

Možná se divíte, že někdo půjčil peníze někomu, koho asi dost dobře nezná. Ale není to tak nepochopitelné, jedno je totiž nutné Kláře Němečkové alias LFNikitě přiznat - je zřejmě dobrá herečka. Zprvu při osobním i virtuálním setkání působila jako nesmírně výkonná osoba, která se angažovala v otázce sbírání peněz pro psí útulky, nabízela úklid, pořádání dětských oslav a podobně. Jevila se být nesmírně obětavá, milá, jen z jejího vyprávění začínalo být patrné, že má zřejmě v životě víc smůly než jiný člověk.

Prvotní nadšení vystřídalo líčení akutních finančních potíží podložené vždy nějakou historkou, prosba o výpomoc v tomto směru následovala vzápětí. Jelikož ještě v té době LFNikita vypadala jako člověk, na kterého se dá jinak spolehnout, některé ženy její prosby vyslyšely.

Nejde navíc jen o dluhy. Jak už bylo výše zmíněno, LFNikita na Žena-in.cz nabízela, že pořádá party pro děti s programem. Jedna ze čtenářek se jí ozvala, domluvila se s ní, na místě věc zorganizovala, sehnala mnoho dětí ze sousedství, v určený den na ni čekali. LFNikita však nedorazila, ani o sobě nedala vědět, a od té doby se dotyčné nikdy neozvala. Podobné to ostatně bylo i se zde nabízeným úklidem. Našla několik zájemkyň, které jí za uklízení platily velmi solidně. Proto byly překvapeny, jak nespolehlivý je člověk, který ještě před několika týdny tvrdil, že bude vděčný za každou korunu. Přibývalo vynechaných úklidů, aniž by tomu předcházela včasná omluva.

LF Nikita navíc nebývala i několik dní k zastižení, byť jí byly sms zprávy doručovány. Notebook, který si půjčila, se k majitelce vrátil až po velmi vehementním vymáhání. Některé z klíčů od bytů, kam chodila uklízet, nevrátila dodnes a asi lze po tom všem chápat některé jejich vlastníky, že se rozhodli pro výměnu zámků. I to je koneckonců výdaj, který lze přičíst LFNikitě k tíži.

Možná by se zdálo, že to vše s výše zmíněnými dluhy nesouvisí, ale podle všeho spíše ano: s odstupem času se totiž čím dál více jeví, že úklid, stejně jako rozhazování sítí pro další aktivity, by mohly být pro Kláru Němečkovou jen záminkami, jak se seznámit s co největším počtem lidí. Jejich důvěru by se pak mohla snažit získávat a následně z nich mámit peníze.

Berte proto tento článek jako varování před tím, abyste byli dalšími v řadě napálených. Je dost možné, že by se to celé mohlo po čase opakovat: některé z čtenářek jí totiž půjčily peníze již vloni a jen jejich vrozená slušnost a víra v opravdové potíže LFNikity zabránily tomu, aby vše prasklo již před časem. Výzýváme nicméně případné další věřitelky, aby se ozvaly.  

Jména všech zde zmíněných aktérek jsou nám samozřejmě známa a není problém je zveřejnit. Zatím čekáme na reakci LFNikity, protože v posledních zhruba dvou týdnech opět víceméně nereaguje na vzkazy ani telefonáty, pouze se zmínila, že se zotavuje ze srdečního kolapsu. Vzhledem k tomu, že to nejsou první zdravotní potíže, které mezi výmluvami zaznívají, máme o tomto vysvětlení vážné pochybnosti.  

 

Reklama