Promuje vaše dítě nebo váš bratr slaví abrahámoviny? Sjede se příbuzenstvo ze všech koutů republiky? Nebo se prostě jen účastníte pompézní podnikové oslavy spojené s velikou hostinou? Tentokrát odhlédneme od pravidel stolování a soustředíme se na zasedací pořádek. Jeho principy jsou stejné, ať už jde o hostinu svatební nebo o slavnostní večeři na Hradě.

Hosté ve společnosti musí sedět tak, aby se bavili všichni spolu navzájem – muži i ženy, mladí i staří, akademici i podnikatelé. U společného stolu se nevytvářejí žádné separace – oddělené hloučku podle pohlaví, věku či vzdělání.

Základní pravidla
Pozici u stolu vždy určujeme podle pozice hostitelů. Ti by měli obvykle u stolu sedět proti sobě. Společensky významnější osoby sedí blíže k hostitelům a zády ke stěně s pohledem do prostoru. Nejčestnější místo pro ženu je po pravici hostitele, pro muže po pravici hostitelky.

Muže a ženy, starší a mladší – rozsazujeme střídavě. Starší pán, starší žena, mladší pán, mladší žena... Manželé nikdy nesedí vedle sebe.

Kam s ním?
Při rozvrhu pozic u stolu samozřejmě dbáme na profesní a zejména jazykové znalosti sousedů. Cizinec patří vždy mezi společensky významnější osoby, jeho usazení proto věnujeme patřičnou pozornost. Nemůžeme ho posadit vedle člověka, se kterým se nedorozumí.

Rozmístění stolů
Kolik je variant stolového uspořádání, tolik je i variant zasedacího pořádku.

• Tvar „U“
Ten zvolíme pro větší počet hostů. Zde sedí včele hostitel vedle hostitelky a dál od nich už se hosté střídají po obvodu stolu podle významu a pohlaví. Uvnitř účka mohou také sedět hosté – ti „méně významní“, ale jen na jeho koncích, aby měli dost místa k procházení.

• Tvar „E“
Toto uspořádání volíme pro mimořádně velký počet hostů. Opět hostitel a hostitelka sedí spolu včele – uprostřed pomyslného hřbetu písmene E. Od nich pak hosté opět postupují podle významu a střídají se muž – žena, starší – mladší.

• Tvar „T“
Hodí se pro méně početnou společnost. Zde sedí hostitelé uprostřed pomyslné stříšky téčka, a u rozmisťování hostů dál už platí stejná pravidla, jako v předchozích případech.

• Tvar „O“
U kulatého stolu existují dvě varianty rozsazení. V první sedí hostitelé vedle sebe. Pak hosty posadíme tak, aby nejméně společensky významné osoby seděly naproti hostitelům. Druhou možností je takový zasedací pořádek, kdy hostitelé sedí naproti sobě. Hostitel pak má po pravici nejvýznamnější ženu, po levici druhou. Pak opět dochází na střídání muž – žena. Hostitelce na protější straně stolu pak dělají společnost – po její pravici nejvýznamnější muž, po levici druhý čestný host.

Kdo sedí kde?
Pro usnadnění organizace je dobré položit na stoly před každým místem kartičku s tištěnou jmenovkou. Při velmi početné hostině je dobré u vstupu do společenské místnosti hosty k jejich místům nasměrovat. Abychom předešli trapnému tápání, bývá v předsálí umístěný tzv. placement – schéma zasedacího pořádku se jmény. Pokud je stolů víc, může hostitel rozdat hostům plánky s označením „jejich“ stolu.

Než vypukne hodokvas
Při příchodu ke stolu si nesedáme dřív než hostitel nebo u stolu přítomné dámy. Pokud se neznáme, u malého stolu se představíme všem spolusedícím, u většího jen sousedům. Používáme samozřejmě i navštívenky. Je-li sousedkou dáma, přirozeně jí pomáháme se židlí.

Malá oslava pro šest, pro osm...
V takové situaci sedí hostitelé u stolu naproti sobě, žena–hostitelka zády ke stěně. Vzácnější pár bude sedět – žena po pravici hostitele, muž – po pravici hostitelky. Poslední dvojice (čtveřice...) zaujme zbylá místa.

Rodinná oslava
I při slavnostnějších rodinných obědech a večeřích bychom měli dodržovat určité schéma. Doma jsou manželé zvyklí sedávat vedle sebe. Manželka by měla sedět vpravo. Dědeček s babičkou sedí také vedle sebe, babička vpravo. Hospodyně by měla sedět na straně, kde jsou dveře, aby měla blíž do kuchyně. Naopak oslavenkyně – oslavenec sedí co nejdál. Děti posadíme na boční strany stolu.

A nezapomeňte: Na společenské akci nejsme proto, abychom se jen najedli a poklábosili s kamarády. K tomu jsou určeny jiné příležitosti. U stolu se zasedacím pořádkem proto místa zásadně neměníme.

Zdroj: Etiketa

Reklama