Vatikán právě vydal ve formě slovníku soubor zákazů, které se týkají sexu a rodiny. Církev v něm připomíná své tradiční pohledy na svět.

Dílo o 850 stranách zpracovává 78 témat a v prodeji je k dostání za 60 euro. Pokud jde o témata, všímá si v současnosti hodně diskutovaných otázek: sexuální vztahy, práva homosexuálů, rozvod, potrat, euthanázie, volné soužití. Slovník byl vypracován 70 kardinály, biskupy, teology a experty z celého světa, a to na žádost Pontifikální (papežské) rady pro rodinu. Radě předsedá kolumbijský kardinál Alfonso Lopez Trujillo, který je považován za jednoho z nejkonzervativnějších. Dílo bylo vydáno vydavatelským domem Edizioni Dehoniani v Boloni, řízeným církevní kongregací Dehoniánů.

"Sexuální abstinence neboli sexuální vztahy pouze mezi manželi a věrnost je jediná skutečná a účinná prevence AIDS,“ říkají autoři Lexikonu. Na druhou stranu, ale dílo připomíná odpor církve k používání prezervativu, který je světově považován jako prostředek ke zmírnění šíření AIDS.

V díle se také prohlašuje, že :„ … homosexuálové nemají mít žádná práva, protože homosexualita nemá žádnou společenskou hodnotu…“. Jedná se prý o „psychickou koncepci, kterou společnost nemůže společensky zavést“. Církev tím chce říci, že odmítá svatby mezi homosexuály.

V Lexikonu je rovněž vyjádřen postoj církve vůči antikoncepci. Ta by se měla „úplně zakázat“. Církev se opírá o své postoje týkající se bioetiky, práv embrya, práv dětí, rodiny a páru.

Lexikon je v současné době v církevních prodejnách v okolí Vatikánu a je v italštině. Přeložen bude i do dalších jazyků.

Podle zahraničních webů

Reklama