Co se takhle v horkém letním dni pobavit zajímavým psychotestem? Udělejte si výlet do neprobádaných končin vlastního já a využijte k tomu vodního testu.

 


Člověk a voda patří nerozlučně k sobě. Svoji pozemskou pouť počínáme ve vodě a také celý život se bez vody neobejdeme. Švýcarský psycholog Carl Gustav Jung věřil, že zkušenosti, které za svůj vývoj lidstvo nastřádalo, se zhustily do mnoha symbolů, jež samovolně pracují v každém z nás a pomáhají vysvětlovat zdánlivě nové zážitky. Odhalil, že voda představuje ty vrstvy osobnosti, kterých si sama nejste vědoma, ale které zároveň ovlivňují váš život. Útvar či skupenství, které se vám vybaví při vyslovení slova VODA, odráží vaši osobnost a sexualitu.

Můžeme začít?
Tak jdeme na to. Pohodlně se usaďte nebo lehněte. Zavřete oči, uvolněte se a soustřeďte se na svůj dech. Představte si krajinu, kterou máte ráda a v níž se nachází voda. Jakou podobu nabyla voda? Je to oceán, vodopád, řeka nebo rybník? Chtěla byste se v té vodě vykoupat, nebo se jen tak procházet po břehu? Nechte na sebe působit svůj „soukromý“ vodní živel, zapamatujte si všechny pocity a pomalu otevřete oči. Pokud vaší vodou byl:

OCEÁN:
Symbolizuje tajemství a minulost.V Jungově pojetí zaujímá postavení kolektivního vědomí, černé skříňky, v níž se uchovávají zkušenosti lidstva.
Je velmi důležité, jakou podobu měl ten váš.
Klidná hladina se dá vyložit jako důvěra ve vlastní minulost i budoucnost.
Bouře je nespokojenost s vlastním životem nebo strach z očekávaných událostí.
Vaše osobnost: Pokud jste se procházela po břehu, spoléháte v těžkých situacích na něčí pomoc. Jste patrně introvert a vyhovuje vám meditace.
Teplý jižní oceán odráží pozitivní přístup k životu, naopak plující ledové kry pesimismus.
Citový život: Klidná hladina s drobnými vlnkami znamená svobodu, ale také nevázanost a citovou nezralost.
Obrovské vlny značí zmatek a neharmonický citový život.

JEZERO:
ale také horské pleso a lesní studánka předpokládají vodu průzračnou a studenou, která značí upřímnost, možná až naivitu. A je pochopitelné, že zkalená a nečistá voda prozrazuje problémy a konflikty.
Vaše osobnost: Jste introvert, který nedává své emoce příliš najevo. Pokud na vás vaše jezero působilo nevlídně a bála jste se do něj vstoupit, pravděpodobně se obáváte okolního světa a nevěříte lidem. Jste příliš uzavřená do sebe, máte malou sebedůvěru a nerada se svěřujete.
Citový život: Těžko se rozehříváte a trvá vám dlouho, než ve vás někdo rozžehne plamen lásky. Ale pokud se mu to podaří, najde ve vás věrnou a spolehlivou partnerku pro život


ŘEKA:
Má v mytologii zvláštní místo, totiž přechod mezi životem a smrtí.Připomeňme si převozníka Charóna přes řeku Styx.
Ale řeka představuje hlavně pohyb, který znamená život a energii.
Vaše osobnost: Pokud ve vaší fantazii protékal krajinou široký líný tok, nasvědčuje to vašemu ne příliš energickému přístupu k životu. Jste spíše pasivní a pomalá.
Ale pokud vaší krajinou zurčila dravá horská bystřina s kaskádami a peřejemi, pak jste aktivní, bojovná a energická a vaše osobnost připomíná prskavku.
Citový život: Řeka symbolizuje citlivou a emocionální osobnost, která se dokáže vcítit do problémů druhých.
Ale bohužel, vaše přecitlivělost vás často dostává do situace, kdy si potíže okolí moc připouštíte a plýtváte tak drahocennou energií.

VODOPÁD:
Představuje nejenergičtější druh pohybu, kterého je voda schopna.
Vaše osobnost: Jste energická, mladá, odvážná, impulzivní a temperamentní.
Ale jako u všech vodních ploch a toků je důležité,  jaké prostředí ve vaší představě zaujímají.
Padal v divokém údolí uprostřed skal, nebo  v tropickém pralese obklopený bujnou vegetací?
Čím romantičtější prostředí, tím menší máte kontakt s realitou a tím více času trávíte ve své fantazii.
Citový život: Pokud jste se na svůj vodopád dívala shora, jste dominantní a toužíte brát vždy víc, než sama dáváte.
Jestliže jste vodopád pozorovala zezdola, či jste se kochala padajícím proudem vody, umíte si plnými doušky vychutnat slasti, které se vám nabízí.

RYBNÍK:
V naší zemi má představa rybníka zcela zvláštní význam, protože jsme národ, který je s nimi pevně svázán.
Vize rybníka zasazeného do krajiny ukazuje na naši vazbu na tradice, rodinu a zázemí.
Vaše osobnost: Jste konzervativní a nemáte ráda změny, máte silné pouto k domovu a známým lidem, což může svědčit o nedůvěře v sebe sama a strach před cizím světem.
Ke kladným vlastnostem si přičtěte zodpovědnost a svědomitost.Své blízké byste bránila jako lvice.
Citový život: Sázíte na jistotu, stálost a věrnost, kterou vyžadujete i od svého partnera. Ale váš citový a sexuální život je stejně vzrušující a překvapivý jako život kaprů v rybníku.

Tak co, milé žen-in? Našly jste se v našem zábavném psychotestu? Jste se svým „hodnocením“ spokojené, nebo nesouhlasíte?

Lidská duše se nedá změřit metrem, tak to berte trochu s rezervou a pamatujte ještě na jednu věc. Důležitý je postoj, který ke „své“ vodě zaujímáte, a je jedno, jestli představuje oceán nebo řeku. Pokud jen pozorujete a obcházíte kolem, pak vaše počínání naznačuje odstup ke světu nebo dokonce neztotožnění se s vlastní osobností. Jestliže se do vody noříte, plavete v ní nebo ji nabíráte do rukou a zažíváte příjemné pocity, jste spokojená sama se sebou.

Reklama