Nejvíce zranění na táborech potkává děti ve věku do 9 let. Rychlý a komplexní pohled na zdraví malého pacienta nabízí Elektronická zdravotní knížka

tábor

Každé 8. dítě ve věku do 15 let se účastní letních dětských táborů nebo ozdravných pobytů. Jejich nabídka je široká, v loňském roce se jich v České republice uskutečnilo více než 1 800. Tábory jsou místem, kde děti potkávají mnoho kamarádů, zažívají řadu dobrodružství, mají spoustu pohybu, ale jsou také vystaveny riziku nepříjemných zranění a následných zdravotních komplikací. K nejčastějším patří nebezpečí nákazy klíštětem, bodnutí či kousnutí hmyzem, odřeniny nebo dokonce zlomeniny. Ošetřující lékař by měl vědět co nejvíce o aktuálním zdravotním stavu malého pacienta, zvláště když děti nejsou často samy schopny sdělit důležité informace, jako například jaké užívají léky nebo na jaké alergie trpí. Tento problém pomáhá vyřešit Elektronická zdravotní knížka (EZK), která umožňuje, aby i malí pacienti měli svá zdravotní data online, tedy neustále při sobě.

„Každý rodič i táborový vedoucí ví, že malé děti jsou neposedné jako pytel blech, a o to obtížnější je ohlídat každý jejich krok. Přestože se všichni snaží, jak nejlépe umí, tak jsou dětská zranění velmi častá. Když pak přijde na řadu lékař, děti jsou většinou vyděšené, v šoku a je velmi obtížné s nimi komunikovat. Jsem si jistá, že Elektronická zdravotní knížka pomůže získat potřebné validní informace o malém pacientovi právě ve chvíli, kdy je to nejvíce potřeba,“ uvedla MUDr. Eva Mátlová, praktická lékařka pro děti a dorost z Nového Města na Moravě.

Elektronickou zdravotní knížku můžou rodiče pořídit svým dětem zcela zdarma (možnost zřízení mají pouze klienti VZP ČR). Praktický lékař jim vyplní nejen základní údaje v tzv. Emergentním datasetu, tedy krevní skupinu, alergie, trvalá onemocnění a medikace nebo rizikové faktory, ale i další důležité informace o aktuálním zdravotním stavu. To může pomoci lékařům v terénu rychleji určit diagnózu, např. v případě anafylaktického šoku, nebo vyhnout se předepsání nevhodné kombinaci léků či opakování pro dítě nepříjemného vyšetření. I lékař, který pacienta vidí poprvé v životě, tak prostřednictvím EZK může získat velmi rychle kompletní obraz zdraví pacienta.

Společnost IZIP, a. s.

Systém Elektronických zdravotních knížek představuje unikátní patentovanou službu v ČR, která je vedena pod patentem č. 297 879 „Způsob shromažďování, evidence a zpřístupnění informací o zdravotní péči a jejích výsledcích a jeho použití“ z roku 2002 u Úřadu průmyslového vlastnictví. V České republice neexistuje alternativní systém sdílení informací v reálném čase (okamžitě) mezi lékaři a pacientem a mezi lékaři navzájem. Systém Elektronických zdravotních knížek představuje vysoce zabezpečený souhrn online zdravotních informací pacienta. Výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti a okamžité dostupnosti systému - nepřetržitě - je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.

izip

Reklama