Čtrnácté Letní slavnosti staré hudby budou zahájeny s patřičným leskem: ve čtvrtek 18. července od 19.30 hod. vystoupí ve Španělském sále Pražského hradu špičkový německý ansámbl vokálních sólistů Cantus Cölln, který je jednou z hlavních hvězd tohoto ročníku.

V programu s názvem Theatrum sacrum zaznějí římská oratoria a kantáty z doby rozkvětu obou těchto žánrů ve 2. polovině 17. století.

cantus

 Jak uvádí umělecký vedoucí souboru Cantus Cölln (viz foto) Konrad Junghänel: „oratorium se zrodilo v Itálii na počátku 17. století současně se vznikem opery. Skladby barokních mistrů Marca Marazzoliho, Giacoma Carissimiho a Johanna Caspara Kerlla, které v Praze uvedeme. se úzkou návazností na zhudebněný text skutečně podobají například Monteverdiho operám.“ Obsazení těchto dramatických a zároveň povznášejících skladeb je čistě vokální, s doprovodem varhan, violoncella, loutny a lirone, což je podle Junghänelových slov „nástroj podobný viole da gamba, který k římské hudbě té doby neodmyslitelně patří“. 

Soubor Cantus Cölln, o kterém americký časopis Stereophile uvedl, že v jeho podání by i telefonní seznam zněl přesvědčivě, patří k německému rodinnému stříbru a je jedním z nejlepších vokálních uskupení na světě. Jádrem jeho hudebního zaměření je často opomíjený německý a italský repertoár období renesance a baroka, za jehož interpretaci se souboru dostalo vysokého ocenění posluchačů i kritiky. Kritika opakovaně poukazuje na schopnost jednotlivých pěvců, kteří jsou bez výjimky také úspěšní sólisté, docílit dokonale ansámblového, celistvého projevu, aniž by se přitom ztrácel jejich specifický hlasový témbr.

Přehlídka toho nejlepšího z bohaté hudební tradice Říma pokračuje na Letních slavnostech staré hudby dalšími šesti festivalovými večery. Letošní dramaturgie festivalu představuje Řím jako Věčné město (Roma aeterna) a živé hudební centrum, kde vznikaly a dále se rozvíjely významné hudební žánry od oratoria přes světskou kantátu a instrumentální sólovou sonátu až po velkolepé orchestrální concerto grosso. Atmosféra letní Prahy a překrásné prostředí všech koncertních sálů nepochybně přispějí k jižansky uvolněnému a zároveň slavnostnímu rázu tří festivalových týdnů. Během festivalu vystoupí dále například slavný španělský pěvec Carlos Mena, nejlepší polský barokní orchestr Arte dei Suonatori a vynikající francouzská sopranistka Claire Lefilliâtre, již měli hosté festivalu možnost slyšet v roce 2009 v úspěšném představení Večer v Benátkách. V programu samozřejmě nechybí rezidenční soubor Collegium Marianum, který na 6. srpna připravuje velkolepý závěrečný koncert.

Více informací k programu a vstupném najdete na www.letnislavnosti.cz.

 

Reklama