Množství spotřeby uklidňujících léků stále strmě stoupá, v psychiatrických ambulancích je přeplněno. Skutečnost, před kterou můžeme zavírat oči, ale neúprosným statistikám neunikneme. Nikdo neví, zda to nebude právě on, kdo bude potřebovat pomoc.

Jednou z nápomocných organizací je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CMHCD), nezisková organizace s 18letou tradicí. Centrum vzniklo v roce 1995 z rozhodnutí českých a holandských poskytovatelů péče a my se zeptali na její fungování Lenky Vagnerové, jedné z projektových manažerek.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - to je dost složitý název. Co si pod tímto pojmem máme představit?

Představit si můžete neziskovou organizaci, která podporuje a zlepšuje péči o duševně nemocné občany, zejména se snaží o podporu péče v přirozeném prostředí pacienta. Centrum vzniklo v roce 1995 z rozhodnutí českých a holandských poskytovatelů péče.

Čtěte také:

Buďme konkrétní: Pro koho jsou služby určené a co si máme představit pod pojmem péče a podpora?

Naše organizace neposkytuje přímou péči uživatelům, jak si mnozí myslí, ale podporuje péči pomocí různých programů. Máme většinou pilotní projekty, díky nim pomáháme zakládat nové služby, ale věnujeme se i koncepční práci v oblasti psychiatrie. Poskytujeme vzdělání pro odborníky, pracující v péči o duševně nemocné, například ambulantní psychiatry, ale i praktické lékaře, sociální pracovníky, psychiatrické sestry, i pro veřejnost. Také spolupracujeme s dalšími poskytovateli služeb a rodičovskými organizacemi, jejichž členy se snažíme zapojovat do našich projektů, inspirovaných zejména zahraničními zkušenostmi - stážové programy, zapojování uživatelů do péče o duševně nemocné apod.

lenkaA existuje nějaká služba přímo pro veřejnost?

Přímo pro veřejnost je určen webový portál www.stopstigma.cz, kde si lidé mohou přečíst příběhy jiných nemocných, což mnohé inspiruje kudy na svůj problém, nebo zeptat odborníků. Největší návštěvnost tak má samotná poradna, kde se kdokoli může anonymně zeptat na to, co ho trápí, zajímá. Na stránkách také zveřejňujeme aktuality, které napomáhají odstraňování stigmatu, například: „je blázen, a proto s tím chodí i k doktorovi“, jež mezi lidmi stále je. Vyvracíme pořád existující společenské předsudky, že duševně nemocní „blázni“ jsou škodliví či již nepotřební pro společnost. Předsudky se snažíme vyvracet různými formami, dobrou zkušenost máme s pořádáním destigmatizačních kampaní.

Tato poradna je tedy určena nejen pro duševně nemocné?

Ano, poradna slouží jak přímo duševně nemocným, tak jejich rodinám, přátelům. Je rozdělena do několika sekcí, ze kterých si může zájemce vybrat, kam svůj dotaz napíše. Na dotazy veřejnosti odpovídá psychiatr a sociální pracovník, jedna sekce se týká i sociálních otázek. Poradna je anonymní a zdarma, může být prvním krokem k rozhodnutí navštívit odbornou pomoc.

Můžete nám uvést příklad nějakého konkrétního projektu?

V tuto chvíli probíhá více projektů. Jako příklad mohu uvést Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, v rámci kterého se v říjnu otevřely dvě nové sociální služby terénní sociální rehabilitace o. s Fokus. Stali jsme se tak součástí podpory lidí, pro které není dostupná péče v tomto regionu. Tímto krokem jsme dopomohli k tomu, že lidé, kteří jsou tzv. uzavřeni za zdmi svých domovů s duševní nemocí, již „na to“ nejsou sami. Navíc pracovníci tyto nemocné sami vyhledávají, a následně jim poskytují příslušnou péči a podporu. Duševně nemocní lidé si nejsou někdy schopni sami uvědomit, že pomoc potřebují. Proto se mohou se o pomoc obrátit například sousedé nebo příbuzní, že vědí o člověku, který je na tom špatně, vznesou prosbu, zda by zmíněné sdružení Fokus nemohlo příslušnou pomoc poskytnout.

Dalším projektem je například Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné. V praxi to znamená, že duševně nemocným pomáhají v organizacích poskytujících sociální služby lidé, kteří sami měli či mají podobné obtíže, a mohou tak poskytnout další úhel pohledu na formu léčby těmto nemocným. Po vyškolení se stávají profesními partnery odborníků na danou problematiku, ale také průvodci pro samotné klienty.

lenka

Část pracovníků týmu Centra, zleva Pavla Šelepová, Barbora Wenigová (ředitelka), Lenka Vagnerová

Když se vrátím ke Karlovarskému kraj - proč zrovna tam?

V Karlovarském kraji je dostupnost péče pro duševně nemocné lidi velice špatná. My pevně doufáme, že tímto projektem bude tzv. podchyceno více duševně nemocných lidí včas, a nebudou tak muset končit za zdmi psychiatrických nemocnic či v tzv. vzduchoprázdnu, kdy o ně není postaráno. Ale není to práce jen naše, zásluhu na celém projektu má zejména Karlovarský kraj, který projekt zahájil a realizuje jej společně s námi. Centrum již mnoho let spolupracuje s předními odborníky v oblasti duševního zdraví, jež jednotlivé aktivity projektu garantují.

Obrací se lidé i přímo na Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví?

Příliš mnoho lidí se na nás neobrací, jelikož se naše organizace zabývá spíše metodikou. Přesto se stává, že nám několikrát denně zazvoní telefon nebo přijde e-mail od lidí, kteří pomoc u nás vyhledávají. My jsme připraveni je vyslechnout a nasměrovat na odbornou pomoc podle toho, kde bydlí či v jaké životní situaci se zrovna nacházejí.

A ještě poslední otázku k duševním poruchám. Trpí teď opravdu více lidí těmito poruchami, nebo je to jen tím, že se dnes u každého hned dělá diagnóza, zatímco dřív se to tolik neřešilo?

Je potvrzeno, že např. počet depresí, způsobených reakcí na společenské a ekonomické podmínky nebo poruch neurotických a vyvolaných stresem opravdu roste. Snažíme se na tempo růstu reagovat. Podceňování ani přeceňování problému není na místě. Za sebe si myslím, že všichni odborníci se především snaží či by se měli snažit významně zkrátit dobu utrpení pacienta a léčbu medikamenty. Trendem by mělo být nenechat pacienta ladem, pomoct mu se co nejrychleji vrátit k plnohodnotnému životu bez obav a s novým sebevědomím.

Další články v našem magazínu:

Reklama