Ostatky nechvalně známého sovětského vůdce a revolucionáře Vladimíra Iljiče Lenina (Vladimír Iljič Uljanov) se po více než 80 letech od jeho smrti přestěhují z mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě na nově budovaný národní hřbitov v moskevském regionu přezdívaný „ruský Arlington“.

Leninova nabalzamované mrtvola s nezakrytým obličejem je dosud vystavená pro veřejnost ve skleněném sarkofágu, umístěném v slavném mauzoleu na Rudém náměstí ve středu Moskvy. To bylo vystavěno jen pro tento účel v roce 1930. Po pádu Sovětského svazu v roce 1991 se ale místo posledního odpočinku mumifikovaného nebožtíka v centru ruské metropole stalo zdrojem rozepří.

Ruské úřady proto už téměř definitivně rozhodly, že novým nejvhodnějším místem Leninova posmrtného spočinutí bude nově budovaný hřbitov – jakýsi „Slavín“ (s uměleckou výzdobou ruského sochaře Sergeje Gorjajeva), který má být protějškem slavného národního hřbitova Arlington ve Virginii. Konečné rozhodnutí podle Gorjajeva ještě nepadlo, ale počítá se s tím, že na hřbitově, který má být slavnostně otevřen v roce 2010, budou znovu pohřbeny ostatky celé řady předních ruských či sovětských významných osobností a velikánů.

Požadavky na přestěhování Leninova těla z mauzolea ale opakovaně narážejí na odpor ruských komunistů. Po Leninově smrti v lednu 1924 rozhodlo sovětské vedení o zachování jeho těla pro budoucí generace. Tělo bylo nabalzamováno a šest dní po Leninově smrti vzniklo na Rudém náměstí u kremelské zdi dřevěné prozatímní mauzoleum. Současná převážně mramorová a žulová budova byla otevřena v roce 1930. V 50. letech byl načas vedle Lenina vystaven i Stalin. Jeho tělo bylo ale později pochováno. V roce 1973 byl vyměněn původní Leninův sarkofág za nový.

Zdroj: Žizň

Také jste při návštěvě Moskvy vystála dlouhou frontu u mauzolea Vladimíra Iljiče? Myslíte si, že má být Lenin i nadále považován za národního hrdinu a odpočívat na hřbitově mezi slavnými velikány, nebo se jeho éra „vládnutí“ negativně podepsala na osudu mnoha národů, a proto by neměl být i po smrti tak okázale oslavován? Anebo je vám to všechno lhostejné?

Reklama