Řadu drobných zdravotních problémů dnes řešíme často sami, aniž bychom potřebovali navštívit lékaře. Internet je téměř nekonečným zdrojem zdravotnických informací a také různých produktů pro naše zdraví. Zároveň je však velkým kolbištěm různých reklamních aktivit, proto zejména v oblasti zdraví se vyplatí být rozvážný.

V oblasti péče o zdraví se v nabídce objevují dva na první pohled velmi podobné typy produktů: léky a doplňky stravy.

tablets

Člověk je však schopen v praktickém životě sestavit si jídelníček tak, aby zcela bezchybně pokrýval jeho nutriční požadavky. Řada přírodních látek navíc dovede příznivě ovlivnit mnohé funkce našeho organizmu. Může se jednat např. o posílení imunity, zlepšení kvality pokožky, vlasů a nehtů, úpravu spánku, podporu sportovních výkonů či boj s nepříznivými civilizačním faktory, jako je např. cholesterol a obezita.

Tyto požadavky tak otvírají prostor pro speciální typ potravin - doplňky stravy. Doplňky stravy obsahují v koncentrované formě biologicky cenné látky, které mohou přispívat k udržení dobrého zdraví. Mohlo by se zdát, že tvoří jakýsi přechod mezi běžnou stravou a léky. Mají podobnou formu (tablety, kapsle, kapky či sirupy), jsou prezentovány jako produkty s příznivým vlivem na naše zdraví a často jsou také prodávány společně s léky v lékárnách. V některých případech mohou dokonce obsahovat stejné obsahové látky, jako některé léky.

Je důležité si vždy uvědomovat, že i přes vnější podobnosti se jedná o naprosto odlišné typy produktů. Proč?

Doplňky stravy jsou speciální skupinou potravin, které v dávkované formě (tj. tablety, kapsle, kapky nebo sirupy) obsahují různé nutriční látky s možným příznivým působením na zdraví. Právě tato forma mnoho lidí plete, a myslí si, že každá tableta je prostě „lék“. Ve skutečnosti to však jsou produkty, které se ke svým uživatelům dostávají naprosto odlišnou cestou.

Co je zvláštní na léku

Jaký je zásadní rozdíl mezi lékem a doplňkem? Co je hlavním přínosem u léků a co u doplňků?

Zcela zásadní rozdíl spočívá v působení na náš organizmus. Zatímco léky působí u konkrétních onemocnění tak, že přímo nebo nepřímo ovlivňují chorobné procesy (např. zánět, infekci, bolest, vysoký krevní tlak), takto účinné látky se nemohou v doplňcích stravy používat. Účelem doplňků stravy je doplnit v naší výživě některé chybějící faktory, které pak mohou příznivě ovlivnit i náš zdravotní stav. Léčebný účinek však od doplňků stravy nelze očekávat, byť se nám to mnohý výrobci snaží namluvit.

Jaký je rozdíl v uvedení na trh - lék versus doplněk stravy?

Každý lék musí před uvedením do praxe přejít náročnou procedurou s předem stanovenými pravidly - tzv. registrací. Toto zajišťuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz) nebo Evropská léková agentura (www.ema.europa.eu). V tomto procesu musí lék projít intenzivními testy bezpečnosti a účinnosti, musí být nastavená jasná pravidla pro výrobu a kontrolu, která zaručují kontinuálně stejnou kvalitu. Nevyhnutné jsou též mechanizmy, které po uvedení do používání lék nadále sledují, aby v případě jakéhokoliv problému bylo možné zasáhnout.

U léků musíme také mít maximální garanci, že skutečně obsahují to, co deklarují, a že fungují tak, jak uvádí výrobce, proto se velmi dbá na kontrolu. Pokud by např. lék neobsahoval, to co deklaruje, lékař by jej chybně považoval za neúčinný a musel by volit jiný agresivnější postup - např. operaci. Velký důraz na kvalitu léku tak garantuje, že lékař může vyhodnocovat léčbu správně.

Naproti tomu u doplňků stravy stačí výrobci oznámit Ministerstvu zdravotnictví, že se chystá daný produkt uvádět na trh. Nemusí přitom nijak dokládat účinnost ani bezpečnost. Před uvedením na trh se doplněk stravy dokonce ani nijak nekontroluje - Ministerstvo zdravotnictví nedostává žádné „vzorky“ konkrétních balení, a tak jsou doplňky stravy uváděny na trh prakticky zcela volně. Jejich výroba pak probíhá podle stejných pravidel jako u potravin. To zaručuje jejich bezpečnost, ale už ne kontinuální kvalitu, protože např. složení pomocných látek a surovin se může měnit.

Doplňky stravy jsou oproti lékům mnohem dostupnější, dají se sehnat i v potravinách nebo drogeriích. Neměly by se prodávat také jen v lékárnách?

Doplňky stravy mohou příznivě ovlivňovat zdravotní stav, a proto je často nacházíme v lékárnách, kde nám také obvykle nejlépe poradí, na co se hodí a jak je užívat. Na druhou stranu je však lze zjednodušeně řečeno považovat za běžné „zdravé potraviny“ a proto nemá smysl jejich dostupnost jakkoliv omezovat. Pro jejich kvalitu a používání by měla být dostatečná běžná pravidla pro potraviny.

Jsou tato pravidla dostatečná? Děje se v praxi, že se zjistí, že je nějaký doplněk stravy nebezpečný a musí se pak stáhnout z trhu?

Stahování doplňků stravy z trhu je samozřejmě na místě v případě, že se zjistí jakákoliv skutečnost, která ohrožuje nebo klame spotřebitele. Děje se to, i když ne nějak často. Otázkou však je, jestli je to „naštěstí“ nebo „bohužel“. Na rozdíl od léků, které kontroluje vysoce specializovaný Státní ústav pro kontrolu léčiv, doplňky stravy kontroluje tak jako jiné potraviny Státní zemědělská a potravinářská instituce (www.szpi.cz). A v tom spočívá kámen úrazu. Záběr této instituce je natolik široký, že kapacita věnovaná doplňkům stravy je relativně velmi malá. Ročně se kontroluje řádově několik desítek doplňků stravy, přičemž celkem je jich na trhu několik tisíců. Velká většina doplňků stravy na trhu tak není nikdy zkontrolována. Ze statistických údajů Státní zemědělské a potravinářské inspekce přitom vyplývá, že nesrovnalosti nacházejí až u čtvrtiny všech kontrolovaných doplňků stravy. To rozhodně není dobrá vizitka.

Jaké jsou nejčastější příčiny?

Bohužel, většina zjišťovaných nedostatků se týká deklarovaného obsahu - a to je právě výsledek nedostatečné kontrolní činnosti před uvedením na trh. Pokud produkt obsahuje méně obsahové látky, než uvádí na obalu, jedná se o klasické „klamání spotřebitele“, které nemá zdravotní dopady. Ovšem zejména u doplňků stravy různého „pochybného“ a neověřeného původu se lze setkat s jevem, kdy se výrobce snaží „vylepšit“ účinnost svého produktu utajeným přídavkem nějaké zakázané účinné látky. Existuje několik případů i na českém trhu, kdy např. přípravky na podporu hubnutí obsahovali zakázaná projímadla či léčiva snižující chuť do jídla, přípravky pro sportovce zakázaná anabolika, či přípravky na podporu erekce léčiva jinak dostupná pouze na lékařský předpis. Tyto látky mohou mít např. významné kontraindikace nebo vedlejší účinky, a pokud o nich uživatel neví, může dojít i k vážnému ohrožení zdraví. Je to stejné, jako kdyby např. pekaři či uzenáři používali nějaká nedovolená ochucovadla či konzervanty.

Na co je tedy třeba dbát u doplňků stravy?

Je potřebné stále myslet na to, že doplňky stravy jsou normální potraviny a při jejich nákupu a používaní se řídit pravidly jako u běžných potravin. To znamená nakupovat pouze ze známých zdrojů, nedat se nachytat na „zázračné“ účinky a neobcházet doplňky stravy léčebná doporučení lékaře. Doplňky stravy mohou zlepšit náš zdravotní stav, léky však navzdory své vnější podobnosti nahradit nedokážou.

Odpovídal PharmDr. Vladimír Végh, kterému moc děkujeme.