Její provoz opět otevírá nezisková organizace Průvodce pacienta na svých webových stránkách.

Provoz poradny bude hrazen z grantu resortu zdravotnictví. „Děkujeme ministerstvu, že považuje bezpečnou farmakoterapii za prioritu pro finanční podporu. Grant umožní pokračovat v projektu, který tým zahájil již před několika lety a který se setkal se zájmem veřejnosti,“ zdůraznila ředitelka Průvodce pacienta Ivana Plechatá.
5d80a4b5aed2dobrazek.png
Na dotazy pacientů bude odpovídat tým zkušených klinických farmaceutů pod vedením Milady Halačové, vedoucí Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homolce (NNH).

Léková poradna Průvodce pacienta usiluje nejen o vyšší bezpečnost farmakoterapie, ale zaměřuje se rovněž na zvyšování lékové gramotnosti pacientů. Je důležité, aby lidé věděli, jak léky užívat, jak je kombinovat s potravou, jak porozumět příbalové informaci, jak se ptát lékaře, jak léky uchovávat, jak postupovat, když si myslí, že se u nich objevil nežádoucí účinek, a jaká jsou rizika samovolného ukončení léčby.

Jsem rád, že se NNH může již několik let na projektu podílet. Jako lékař chápu, že léková gramotnost zvyšuje ochotu pacientů spolupracovat na léčbě s lékařem,“ uvedl ředitel NNH Petr Polouček. Rizika, které mohou způsobit chyby při užívání léků, jsou celosvětovým problémem. K řešení těchto pochybení proto vyzvala i Světová zdravotnická organizace (WHO). Například jen v USA je ročně 1,3 milionu pacientů poškozeno chybami v užívání léků. Náprava těchto chyb stojí 1 procento veškerých výdajů na zdravotnictví, což dosahuje v případě Spojených států amerických 42 mld. USD za rok. „Neinformovanost pacienta, nedodržování režimu při užívání léčiv, lékové interakce a nežádoucí účinky vedou k selhávání léčby nebo naopak k riziku poškození pacientů. Je také třeba, aby pacienti nepodceňovali vliv potravin, čajů či doplňků stravy, které si kupují v lékárně nebo v drogérii,“ upozorňuje Milada Halačová.

Nemocnice Na Homolce má s lékovým poradenstvím veřejnosti značné zkušenosti. V roce 2017 vedla podobný projekt díky finanční podpoře ministerstva zdravotnictví. Během šesti měsíců kliničtí farmaceuti bez jakékoliv publicity projektu řešili 296 dotazů, z nichž 219 bylo pacientských, 55 lékařských a 22 od lékárníků. Výsledkem bylo na šest set farmaceutických doporučení (více k výsledkům projektu viz box PROJEKT AMBULANTNÍHO PORADENSTVÍ KLINICKÉ FARMACIE Nemocnice Na Homolce).

Průvodce pacienta vedle lékové poradny nabízí pacientským a seniorským organizacím přednášky na téma bezpečného užívání léků a s cílem zvýšit lékovou gramotnost zejména seniorů.

Reklama