Foto: Shutterstock

Terčem útoku ze strany pacientů nebo jejich doprovodu se někdy stalo 90 % z 1000 zdravotníků, kteří se zúčastnili výzkumu Jaroslava Pekary, lektora Aesculap Akademie. S výhružkami a nadávkami se za jediný rok setkalo 78 % zdravotníků a fyzické násilí zaznamenalo 23 % dotazovaných.

Většina útočníků si naštěstí vystačí s rukama. „Zbraně se v konfliktech objevují pouze výjimečně. V rámci ČR to je tak maximálně čtyřikrát do roka,“ odhaduje autor výzkumné studie Mgr. Jaroslav Pekara Ph.D. Ze zjištění tedy vyplývá, že povolání všeobecné sestry, lékaře či záchranáře se řadí mezi vysoce rizikové profese. 

Své si s pacienty užila například sestra z dialyzačního střediska. „Řekl mi, abych se podívala na sebe, že jsem tlustá jako kráva,“ popisuje nepříjemnou scénu s chronicky nemocným pacientem.

Reklama