ulekareNejvětší lékařská poradna na českém internetu www.ulekare.cz spustila aplikaci pro chytré telefony. Díky tomu má nyní český pacient 40 odborníků nejrůznějších specializací doslova v kapse a kdekoliv. Pouze několik vteřin trvá položení dotazu, který se týká zdravotního stavu uživatele. Podle zvolené rychlosti odpovědi dostane uživatel zprávu zpět. Mezitím je možné listovat v databázi 70 000 dotazů, které již byly zodpovězené.

Intuitivní prostředí mobilní aplikace uLékaře.cz umožňuje položený dotaz doplnit i fotografií a tím upřesnit informace lékaři, který problém následně řeší. Uživatel si může vybrat mezi praktickým lékařem, gynekologem, ortopedem, dermatologem a dalšími 15 lékařskými specializacemi. Jakmile je dotaz zodpovězen, tazatel je informován pomocí notifikace v mobilním telefonu a e-mailem. Měsíčně je zodpovězeno 1 500 dotazů a kapacita neustále narůstá. Jakkoliv internetová poradna uLékaře.cz nenahrazuje fyzickou návštěvu lékaře, stala se pro uživatele praktickým doplňkem v péči o vlastní zdraví. Pro zvýšení komfortu má nově i podobu mobilní aplikace.

„Mobilní aplikace uLékaře.cz v rámci internetového zdravotního poradenství znamená revoluci v komunikaci mezi pacientem a jeho lékařem,“ říká MUDr. Magdalena Žáková, praktická lékařka, která se projektu dlouhodobě účastní. „Těším se, že budu moci využívat také novou platformu mé oblíbené poradny,“ doplňuje lékařku moderátorka Českého rozhlasu Iveta Chlumská. „Ve světě moderní kardiologie jsou dnes zcela běžné například kardiostimulátory řízené na dálku. Něco takového, jako je virtuální poradna lékaře, považuji tedy za zcela logické a odpovídající naší době,“ uzavírá prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., přednosta II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN.ulekare

ulekareStažení aplikace je pro telefony značky iPhone a telefony s operačním systémem Android bezplatné. Uživatel platí pouze za odpověď lékaře na položený dotaz – a to 19 korun v případě, že na odpověď nespěchá. Připlatí si v případě, že chce expresní odpověď - do 1 nebo 2 pracovních dní. Za tuto formu poradenství zaplatí 89 nebo 45 korun. Listování v desítkách tisíc zodpovězení obdobných dotazů je rovněž zdarma. Není výjimečné, že tazatel objeví dotaz se stejnou tematikou, který už položil někdo před ním.

Aplikaci stáhnete na: www.ulekare.cz/app

ulekareSlužba uLékaře.cz je největším lékaři garantovaným portálem do světa medicíny a zdraví v České republice. Měsíční návštěvnost se pohybuje kolem 280 000 reálných uživatelů a české veřejnosti pomáhá v orientaci v oblasti zdraví již více než 8 let.

Reklama