Internetový portál lekari-online.cz, který po půl roce testovacího provozu zahájil tento týden svoji činnost, zadal před několika měsíci exkluzivní výzkum, jehož cílem bylo získat přehled o tom, jak jsou čeští pacienti spokojeni se svými praktickými lékaři, a zároveň získat podrobnější informace o problematice objednávání pacientů na konkrétní hodinu.

„Z výsledků vyplynulo, že celých 44 procent českých pacientů je spokojeno s přístupem svých praktických lékařů,“ říká Pavel Hilbert, zástupce internetového portálu lekari-online.cz. Pouze pět procent dotázaných pacientů uvedlo, že je nespokojeno, a čtyři procenta jsou velmi nespokojena. „Tato situace svědčí o tom, že na českém zdravotnickém trhu je již dostatečný výběr praktických lékařů, a díky tomu si pacienti mohou zvolit lékaře, který nejlépe vyhovuje jejich individuálním potřebám,“ dodává Hilbert. „Ukazuje se, že relativně spokojenější jsou mladí lidé do 25 let, svobodní, bezdětní, vysokoškolsky vzdělaní a lidé s vysokými příjmy. Lze říci, že se jedná o skupiny lidí, kteří jsou zvyklí vybírat si, a není pro ně problém v případě nespokojenosti lékaře změnit,“ vysvětluje Pavel Hilbert.

Zajímavá je analýza spokojenosti s praktickým lékařem podle měsíčního příjmu domácnosti. Vidíme, že lidé s vysokými příjmy jsou se svým lékařem spokojeni více než lidé se středními či nižšími příjmy. „Tato skutečnost může souviset s faktem, že lidé s vysokými příjmy si mohou připlatit za nadstandardní služby, které jim vyhovují. Důvodů k nespokojenosti tak budou mít pravděpodobně méně. Lidé s vyššími příjmy jsou daleko ochotnější připlatit si i za objednávání k praktickému lékaři na konkrétní hodinu,“ říká Hilbert.

Dvě třetiny praktických lékařů objednávání neumožňují, nebo nedodržují. Podrobnější analýza ukázala, že lékaře, u kterého systém objednávání na konkrétní hodinu funguje, si častěji volí mladší lidé (zejména do 19, resp. 25 let), svobodní pacienti (systém funguje u 61 % praktických lékařů svobodných pacientů), lidé s vyššími příjmy, studenti a podnikatelé. Jak uvidíme dále, Pražané jsou také podstatně ochotnější připlatit si za objednávání na konkrétní hodinu než obyvatelé ostatních regionů ČR. V Praze se tedy zřejmě jedná o problém delších čekacích dob na ošetření u praktického lékaře nebo vyšší potřeby být u lékaře „odbaven“ co nejdříve. Zejména pražští lékaři tak mohou uvažovat o poskytování služby objednávání na konkrétní hodinu.

„19 % Čechů je s čekáním u svého praktického lékaře natolik nespokojeno, že by bylo ochotno si i připlatit. Vezmeme-li v úvahu obecnou neochotu Čechů připlácet si za cokoliv, není 19 % respondentů až tak málo,“ říká Hilbert. Devatenáct procent populace starší 16 let představuje přibližně 1,5 milionů lidí.

Objednávání k praktickému lékaři může být řešeno i tím, že lékař bude mít své ordinační hodiny rozděleny pro různé typy pacientů. Zatímco například akutní problémy bude řešit ráno, na kontroly a prohlídky bude zvát pacienty odpoledne. Podobně může mít vyhrazeno několik hodin v týdnu pro návštěvy zaměstnanců, které bude brát přednostně.

„Z výsledků výzkumu můžeme soudit, že dnešní mladí lidé si daleko více uvědomují, že za nadstandardní služby je v pořádku si připlácet. Pokud tedy lékaři uvažují o poskytování nadstandardních služeb, měli by se orientovat především na služby, které ocení jejich mladší pacienti,“ uzavírá Pavel Hilbert ze společnosti lekari-online.cz.

Reklama