Nocvsuchu.cz

Doposud neexistoval žádný jednotný návod pro lékaře k odhalení a léčbě nočního pomočování. Neuspokojivou situaci změnilo šest dětských urologů a nefrologů z Belgie, Dánska, USA, Německa a Turecka, kteří společně vypracovali mezinárodní doporučený postup pro diagnostiku a léčbu nočního pomočování (enurézy). Soubor praktických doporučení představili svým kolegům v březnovém čísle časopisu European Journal of Pediatrics s odůvodněním, že „navzdory častému výskytu enurézy je profesní školení lékařů o této poruše často nedostatečné a/nebo rozporuplné. Péče o pacienta není ani optimální ani účinná, což může mít hluboký dopad na postižené děti a jejich rodiny... Nedostatek veřejného povědomí týkající se léčitelnosti nočního pomočování znamená, že některé rodiny tají tuto skutečnost, nevyhledají lékařskou pomoc a doufají ve spontánní nápravu.“

Přední odborníci se shodují na tom, že u dětí ve věku pěti a více let se noční pomočování považuje za zdravotní problém, který je třeba aktivně řešit. Mezi důvody pro neodkladnou léčbu patří psychické potíže, komplikace s přespáváním mimo domov, sociální izolace, snížené sebevědomí a možné narušení spánkového rytmu, které může ovlivnit zdraví a fungování během dne. Neléčená enuréza (především ta závažná) může přetrvávat do dospělosti s výskytem u dospělých mezi 2 až 3 %. Proto by měla být zahájena okamžitá léčba kvůli zabránění vážným zdravotním důsledkům, které se mohou projevit v pozdějším věku. Mezi další důvody včasné léčby patří vysoké finanční náklady související s častou výměnou ložního prádla, oblečení a matrací.

MUDr. Zdeněk DítěMUDr. Zdeněk Dítě, z Urologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, také podporuje nedokladnou léčbu enurézy: „Pomočování dětí ve spánku je třeba řešit po pátém roce života, složitější formy pomočování léčí urologové podle jejich závažnosti již dříve. Čím déle porucha trvá, tím hlouběji zasahuje do sebevědomí enuretika. Prvním krokem k řešení nynějších a prevenci budoucích potíží dítěte by měla být návštěva u ošetřujícího lékaře, případně dětského urologa nebo dětského nefrologa.“ Kromě vlastní terapie je pro úspěch léčby noční enurézy rozhodující spolupráce lékaře s rodinou. Lékař by měl poučit děti i rodiče o tom, že se jedná o častý problém, který lze účinně léčit.

Nejčastější forma nočního pomočování (tzv. primární noční enuréza) se vyskytuje u cca 15 - 20 % pětiletých, 10 % sedmiletých a 3 % dvanáctiletých dětí. Většina dětí a dospívajících se pomočuje proto, že kapacita jejich močového měchýře nestačí na velké množství moči vytvořené v průběhu spánku. V případě, že má dítě problémy s probouzením, signál naplněného močového měchýře ho nevzbudí. Noční pomočování není jen problém „mokrého prostěradla“ a noční můrou. Enuretici mají oproti zdravým dětem méně kvalitní spánek, což zhoršuje jejich schopnost soustředění, rychlost učení, odhad věcí, zpracování informací, inteligenci, zrakovou paměť, prostorovou psychomotorickou koordinaci a odříkávání naučeného textu.

Více informací o nočním pomočování najdete na www.nocvsuchu.cz.
Praktický soubor doporučení zveřejněný v European Journal of Pediatrics si můžete přečíst v originále na webových stránkách http://www.springerlink.com/content/430648g360t11781/

Reklama