Již čtvrtým okem se Česká republika připojuje k celoevropské iniciativě nazvané Make Sense, v rámci které se ve dnech 19. až 23. září 2016 uskuteční Týden osvěty rakoviny hlavy a krku. V Praze se rozhodla onkologická skupina pod vedením prof. Klozara z motolské ORL kliniky pro netradiční vyšetřování přímo v terénu, s cílem dostat se co nejblíže té nejrizikovější části populace. Lékaři tudíž navštíví několik žižkovských restauračních zařízení a nabídnou na místě a zdarma vyšetření jejich hostům.   

Tento typ rakoviny je desátým nejčastěji se vyskytujícím typem rakoviny v ČR, přičemž počet nových případů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil u mužů o více než 11 %, u žen dokonce o téměř 37 %!

prof. Jan Klozar z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku z FN Motol

prof. Jan Klozar z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku z FN Motol

Vzniku tohoto nádorového onemocnění jednoznačně napomáhá zejména kouření, nadměrná konzumace alkoholu a v posledních 20 letech také infekce lidským papilomavirem HPV, který je více známý jako původce rakoviny děložního čípku.

Více o rakovině hlavy a krku a Dnech včasné diagnózy na www.rakovinahlavyakrku.cz

Reklama