V Kronice české od Václava Hájka se dočteme: Tetka rozkázala město Tetín postaviti... Tu pověst o bájné Krokově dceři Tetě asi všichni známe. Existovala vůbec Teta?

Obec Tetín stojí na skalnatém ostrohu nad Berounkou, a právě toto místo je opředeno mnoha pověstmi. Kdysi tu stávalo jedno z nejstarších sídlišť v Čechách, hradiště podle Hájka založila právě Teta. Je pravda, že místo bylo už v době kamenné osídleno, žili tu i Keltové. V 8. - 9. století tady žil kmen Čechů. Spolu s Libušínem, Levým Hradcem a Budčí patřil Tetín k významným hradištím, měřil skoro 10 hektarů.

tet

Pohled na Tetín

Ale souvisí jméno Tetín opravdu s Tetou? Historici tvrdí, že Teta neexistovala. Ale jména osad se vždy dávala podle majitelů, tak proč by nemohla žít? V Tetíně je to ale naopak, od Tetína byla teprve pojmenovaná Teta. Jinak slovo teuth znamená germánsky správní jednotku. A nesouvisí snad Teta s irskou bohyní Cliodnou? Je to možné, ta měla také dvě sestry a jejím atributem byli ptáci. I tady najdeme podobnost - ve skalách mezi Tetínem a Srbskem prý sídlí pták Kuhán. Ovšem pověstem ještě není konec. Nedaleký vrch Damil prý ukrývá zlaté tele. Kdo se tam vypraví na Velký pátek, když se čtou pašije, najde poklad.

tet

Kostel svaté Kateřiny a svaté Ludmily

Tetín je ale nejznámější kvůli tomu, že zde byla v roce 921 zavražděna kněžna Ludmila. Vrahy údajně najala její snacha Drahomíra, která chtěla zachovat starou víru. Drahomířin syn Václav se ovšem stal prvním křesťanským světcem, takže nová víra se stejně prosadila. A na Tetíně vyrostly hned dva kostely. První byl postaven nad hrobem mučednice Ludmily, původně byl dřevěný a kolem roku 1200 ho postavili znovu z kamene. To je teď kostel sv. Kateřiny. Další je kostel svatého archanděla Gabriela a třetí, postavený na konci 17. století, je farní chrám sv. Ludmily.

tet

Výhled z ostrohu na Berounku

Trošku jinde, než bylo hradiště, stával později hrad, který dal ve 2. polovině 13. století postavit Václav II. Ale v 15. století po útoku husitů už hrad nebyl obnoven. Bohužel ve 20. století se v místech hradu pořád zvětšoval lom, takže z nej zbyla jen vstupní brána. A poslední svědek dávných časů zmizel....

tet

To je vše, co zbylo z hradu....

Zdroj a fotky: obec Tetín, město Beroun

Další zajímavé články:

Reklama