Ta tam je letošní rok ledová náruč Pankráce i Serváce a vypadá to, že ani Bonifácovo objetí letos nezastudí. Venku je azurové nebe, teploty kolem 20 stupňů a to, co nás v příštích dnech podle údajů z hydrometeorologického ústavu čeká, je maximálně nějaká ta bouřka. Letošní ledoví muži jsou k nám všichni vřelí.

 

Proč oni a teď?

 

Svatý Pankrác se narodil okolo roku 290 ve Frýgii. Protože byl sirotek, pečoval o něho strýc Dionýsos, který s ním později odjel do Říma. V té době císař Dioklecián tvrdě pronásledoval všechny křesťany a veřejné přiznání ke křesťanství bylo trestáno smrtí. Mladý Pankrác se však nezalekl a své vyznání neskrýval. Byl uvězněn a zabit.

 

Servác pocházel z Arménie a byl biskupem v Tongernu. Patřil k nejtvrdším odpůrcům arianismu. Zemřel 13. května roku 384 na zimnici.

Je patronem Maastrichtu, Goslaru, Limburgu/Lahn, Quedlinburgu a Wormského biskupství. To svědčí o velké úctě, které se tento světec těší. Za svého ochránce ho pokládají i zámečníci a stolaři. Dříve se k němu lidé modlili, aby je netrápilo revma, bolesti nohou a také horečka. Rovněž byl vzýván,  aby ochránil majetek před škodami od mrazu.

 

Bonifác se podle legendy narodil v Římě ve 3. století. Původně se o křesťanskou víru Bonifác vůbec nezajímal. Bohatá Římanka – křesťanka – jej poslala do Tarsu, aby tam pro ni vyhledával ostatky mučedníků. Když Bonifác viděl, jak jsou zde křesťané krutě a bez soucitu v celých zástupech veřejně pro víru zabíjeni, ze solidarity se veřejně přihlásil k víře Ježíšově. Pochopitelně byl okamžitě uvězněn a po krutém mučení vhozen do vařící se smůly.

 

V období mezi 10. a 15. květnem přicházelo dříve dočasné ochlazení. Sledování tohoto jevu dalo vzniknout pranostice o ledových mužích, kteří „odměřují teplo“.

 

Bohužel s ohledem na globální oteplování budou zřejmě muset  „zmrzlíci“ přehodnotit svou úlohu v kalendáři a najít si nějakou jinou, aktuální činnost... :)

Reklama