Krvácení po pohlavním styku, mezi menstruačními cykly nebo po menopauze, bolesti v pánvi či zádech anebo při sexu... Jakmile se objeví tyto příznaky rakoviny děložního čípku, jde už zpravidla o rozvinutý nádor, který je obtížně léčitelný. K takové situaci ale už díky moderní medicíně nemusí vůbec dojít. Díky rozvinutému systému prevence v posledních deseti letech došlo v České republice k poklesu výskytu rakoviny děložního hrdla o 25 % a poklesu úmrtnosti na tento zhoubný nádor o 14 %. Přesto podle vyhodnocení z roku 2021 zaujímá naše země 12. nejhorší místo v Evropě.

de3.jpg

I když je cytologie v pořádku, může se nádor rozvinout
Dnes už víme, co rakovinu děložního čípku způsobuje. Jsou to rizikové typy lidských papilomavirů označované jako HPV – nejnebezpečnější jsou HPV 16 a 18. Proti většině rizikových HPV chrání očkování, které je v České republice ve 13 letech zdarma. Proč právě v tomto věku? Jelikož se jedná o pohlavně přenosnou infekci, je ideální absolvovat vakcinaci ještě před zahájením pohlavního života. Význam má ale i ve vyšším věku. Nedílnou součástí prevence jsou také pravidelné každoroční prohlídky u gynekologa, jejichž součástí je cytologický stěr z čípku. Ten může pomoci včas odhalit předrakovinové změny, a to v době, kdy na sebe nemoc ještě nijak neupozorňuje a žena o ní nemá tušení. Problém ovšem tkví v tom, že cytologie má omezenou citlivost. „Falešná negativita je 15–40 %. Je tedy zřejmé, a dokládá to i řada studií z Evropy i USA, že část žen, které chodí na pravidelné kontroly, může mít rakovinu děložního čípku kvůli neadekvátnímu vyhodnocení cytologie,“ uvádí onkogynekolog prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. z onkogynekologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze. Mezi pacientky, u nichž k rozvoji karcinomu došlo, patří i oblíbená bývalá hlasatelka a trojnásobná držitelka divácké ceny TýTý Marie Retková. Ačkoliv pravidelně chodila na preventivní prohlídky a poctivě podstupovala cytologii, rakovinou přesto onemocněla. „Výsledky stěru tehdy neprokázaly nic abnormálního, protože nádor rostl hodně dozadu a při stěru se k němu lékař nedostal,“ vysvětluje moderátorka, které vážná nemoc zasáhla do života, když jí bylo 45 let.

63d3a8f0b28e1blobid0.jpg

Ženy ve 35 a 45 letech mají nárok na HPV DNA test
V průměru o 35 % citlivější, než klasická cytologie je HPV DNA test, který dokáže v těle odhalit lidské papilomaviry ještě dříve, než začnou působit komplikace. V České republice se test stal součástí screeningu v roce 2021. Z veřejného zdravotního pojištění jej mají hrazený ženy ve věku 35 a 45 let. „Tento věk byl zvolen jako určitý kompromis, protože jsme začali vstupovat do standardního systému pravidelných kontrol, který je v České republice stále postavený na cytologickém vyšetření. Zvolili jsme tedy tyto nejvhodnější věkové kategorie, ze kterých bude mít maximum ženské populace prospěch,“ uvádí profesor Sláma a zároveň dodává: „Bohužel když žena nepřijde v tom kýženém rozpětí 35 let + 364 dní (resp. 45 let + 364 dní), tedy v době, kdy splňuje věkové kritérium, nemůže být test uhrazen zdravotní pojišťovnou. Fakt, že příležitosti některé ženy nevyužívají, je smutný. Nezbývá než na ně apelovat, aby věděly o tom, že je tady tato možnost a že se v určitých věkových kategoriích provádějí vysoce citlivé testy, které jim pravděpodobně umožní v budoucnosti chodit na gynekologické screeningové kontroly v delších intervalech než jednou za rok.“

de1.jpg

Nejčastěji umírají ženy mezi 65. a 69. rokem
Ohroženou skupinu představují ženy po padesátce. Je to dáno tím, že po menopauze mnoho žen přestává chodit na preventivní prohlídky k lékaři – a zároveň jim nikdo neprovedl HPV DNA test, aby zjistily, zda v sobě virus HPV mají nebo ne. Netuší tedy, že jim nemoc hrozí. A ke gynekologovi pak přicházejí často pozdě, když už mají příznaky... „Jestliže chceme postupně měnit náš systém, aby byl citlivější, lépe vyhledával přednádorové změny a zabránil většímu počtu nádorů, musíme tlačit na to, aby bylo mnohem více dívek a chlapců očkováno proti HPV a zároveň aby se rozšiřovalo zapojení HPV DNA testů. A logické je přidat k současným věkovým bodům 35 a 45 let právě skupinu žen v 55 letech, protože skupina nad 50 let představuje kohortu žen, které mají velmi často diagnostikován pokročilý stav nádorového onemocnění děložního čípku. Budeme-li schopni v této skupině detekovat ženy v přednádorových stádiích nebo v časných stádiích onemocnění, máme šanci tak zabránit doslova a do písmene mnoha úmrtím,apeluje profesor Sláma. Rakovina děložního čípku často propuká po 60. roce, nejvyšší úmrtnost na tuto nemoc je statisticky mezi 65. a 69. rokem. Zajímavé výsledky přinesla i česká studie LIBUŠE, podle které ve věku nad 45 let jsou dlouhodobě asi 4 % HPV DNA pozitivních žen, a i v této skupině se mohou ženy nakazit novou HPV infekcí.

Evropská unie volá po lepší prevenci
V rámci Evropského plánu boje proti rakovině (EU Cancer Beating plan) představila Evropská komise nový přístup, který má členským státům pomoci zvýšit využívání onkologického screeningu. Zohledňuje přitom nejnovější vědecké poznatky. Jedním z doporučení je, aby se testování na lidský papilomavirus (HPV) provádělo u žen ve věku od 30 do 65 let každých 5 a více let s cílem odhalit rakovinu děložního čípku, a to s přihlédnutím ke stavu očkování proti HPV. „Já bych byl moc rád, kdyby se nám podařilo dosáhnout pětiletých intervalů a žena od 30 let měla možnost mít HPV DNA test hrazený ze zdravotního pojištění každých 5 let. To by bylo naprosto fantastické! Pak už můžeme diskutovat, jestli ta horní hranice bude 60 nebo 65 let. Nutno podotknout, že u ženy, která bude mít mezi 30. a 60. rokem po pěti letech samé negativní testy HPV, je riziko vzniku rakoviny děložního čípku po zbytek života v podstatě nulové,“ dodává onkogynekolog Jiří Sláma. České ženy mimo věk 35 a 45 let, které nemají nárok na HPV DNA test hrazený zdravotní pojišťovnou, si mohou toto vyšetření u svého gynekologa zaplatit jako samoplátkyně za přibližně 1000 korun. Negativní výsledek jim přinese uklidnění na mnoho let dopředu, pozitivní naopak znamená důležité upozornění, že se nacházejí v riziku.

Ženy, myslete na své zdraví!
Také moderátorka Marie Retková, které se po prodělané radikální operaci a šestitýdenní radioterapii nakonec povedlo nad rakovinou děložního čípku zvítězit, vzkazuje, aby ženy myslely na své zdraví. „Jsem ráda, že dnes už je dostupná nová metoda vyšetření testem na HPV DNA, která není závislá na tom, jestli se gynekolog dostane při stěru až ke schovanému nádoru. Ale milé dámy – k čemu by metoda byla, pokud bychom nepřišly na každoroční preventivní prohlídku, aby nám mohl test být proveden? Choďte na prohlídky, vždyť je to jen jednou za rok. Také bych ráda apelovala na všechny maminky, aby využily pro své děti očkování proti HPV. Je přeci zdarma a rakovina děložního čípku je jediné nádorové onemocnění, proti kterému existuje vakcína,“ upozorňuje Marie Retková.

Nezapomínejte, že...

  • Virus HPV dokáže přetrvávat v těle i desítky let, aniž by dal o sobě jakkoliv vědět. Proto by i ženy, žijící v trvalém partnerství, neměly prevenci zanedbávat.
  • Očkování proti HPV je u nás ve věku 13 let hrazeno zdravotní pojišťovnou. Nejvhodnější je nechat se naočkovat ještě před zahájením pohlavního života, ale své opodstatnění má i u starších žen, kde je prokázané snížení rizika onemocnění asi o 40 až 50 %. Pro úspěch očkovacího programu je nutné dosažení více než 80% proočkovanosti cílové populace. V současnosti je však proočkovanost dívek asi 60 % a chlapců asi 30 %.
  • I očkované ženy by měly nadále podstupovat pravidelná vyšetření.Je známo 14 rakovinotvorných typů HPV, vakcíny chrání však jen proti nejčastějším 7 typům. Třebaže je riziko významně sníženo, abnormální nález mohou mít i ženy očkované,“ vysvětluje MUDr. Sláma. Samotné očkování dokáže zabránit minimálně 70 % případů rakoviny čípku a má současně zanedbatelné množství nežádoucích účinků.
  • S HPV viry se podle odborníků v životě setká až 80 % populace. Jelikož jde o pohlavně přenosnou infekci, zvýšením počtu sexuálních partnerů se může zvyšovat také riziko, že se HPV virus dostane do organismu. Neznamená to ovšem, že se vždy jedná o onemocnění spojené s promiskuitou – i při prvním pohlavním styku se lze nakazit.
  • Obvykle se organismus zbaví viru sám. Stanovovat přítomnost HPV u mladých žen do 30 let je velmi málo přínosné. Problémem se pozitivita HPV stává, až když v těle trvale přetrvává.
  • Prevence se vyplatí i z ekonomického hlediska.Průměrná cena jednoho HPV testu je cca 1000–1200 Kč, průměrná cena léčby pokročilého stadia rakoviny děložního čípku je při využití moderní biologické léčby cca 1,2–2 miliony Kč za rok. Jednoduchou matematikou lze dopočítat, že na léčbu jedné pacientky, navíc s omezenými možnostmi vyléčení, připadne asi 1000–1500 testů, které by mohly pomoci onemocnění zabránit ještě ve stadiu předrakovinových změn,“ upozorňuje MUDr. Jiří Sláma.
  • Výsledky české studie LIBUŠE prokázaly, že mezi českými ženami, které pravidelně navštěvují gynekologické preventivní kontroly, je 7,4 % HPV pozitivních, což odpovídá i evropským datům, podle nichž mezi ženami staršími 30 let lze očekávat asi 6–12 % pozitivních.
  • Tato studie zároveň prokázala, že kombinace HPV DNA testu a cytologie dokáže odhalit čtyřikrát více závažných přednádorových změn na děložním čípku než cytologie samotná.