BIOPTRONZavřete oči a pokuste si představit svět černobíle: uvědomíte si, jak jsou barvy pro náš život důležité a jak náš organismus a všechny naše smysly na sebe s barvami navzájem působí. Žijeme v barevném prostředí, ve kterém barvy neustále ovlivňují naše tělo a naši mysl. To, že barvy a světlo mají vliv na naše zdraví víme už od pradávna. Naši předci využívali vlivů barev, světelného záření, zkoumali jeho působení na lidský organismus a na naše citové rozpoložení. Barvy nás dokáží utlumit a naopak vyburcovat. Barvy ovlivňují naše prožitky, jsou všude kolem nás. Několik vědců a lékařů si před mnoha lety povšimlo obrovského potenciálu barev a vytvořilo základní prvky chromoterapie.

BARVA JE ENERGIE, BARVA JE ŽIVOT, BARVA JE ÚČINEK

Barvy spojené s léčivým světlem nám umí i pomoci. Tento poznatek využila firma Zepter pro svou světelnou lampu BIOPTRON Compact III vyrobenou ve Švýcarsku. Spojením barevných filtrů a léčivého světla BIOPTRON můžeme ovlivnit zdravotní stav a zlepšit stav myšlení.

Barevné filtry se vyrábějí ručně ve francouzském Verrerie de Saint Just, a to podle způsobů výroby skla s tradicí starou 800 let. Díky vysoce kvalitnímu sklu zajišťuje každý barevný filtr optimální lámání světla. Skleněné filtry jsou následně převezeny do Švýcarska, kde jsou obohaceny o bioinformace. Biofyzikální systém přenosu, který je ve filtrech použit, vyvinul výlučně pro společnost BIOPTRON AG Bioinformační institut v Curychu (Zürich Institute of Bioinformation).

Bioinformace jsou založené na předpokladu, že lidské tělo neustále vysílá pole elektromagnetických vln, které někteří lidé nazývají aura. Toto elektromagnetické pole, jež tělo obklopuje, je světlo, které vaše tělo vydává: jsme koneckonců „živé fotobuňky“, které se příliš neliší od rostlin, a světelná fáze fotosyntézy odpovídá metabolismu, jenž probíhá v našich tělech. Elektromagnetické pole, které obklopuje každou živou bytost, poskytuje nesmírně důležité informace o každém jednotlivém organismu: tento typ informací se spolu se stavem fyzického těla nazývá bioinformace.

V čem nám může barevná terapie pomoci?

Barevná terapie BIOPTRON pomáhá uvést energetická centra našeho těla do rovnováhy, posiluje je a zároveň stimuluje vlastní hojivé procesy našeho organismu.

Užívání barev a světla vede k vyrovnání a zvýšení energie pro udržení našeho těla, mysli i ducha ve zdravém, uvolněném a harmonickém stavu. Barva je čistá vibrace a může zvyšovat nebo snižovat naši energii. Od barev nelze očekávat, že při každém zdravotním problému nahradí konvenční lékařskou péči, avšak pokud potřebujete svému tělu a své mysli dodat novou energii a zejména rovnováhu, potom jsou barevné filtry velmi účinné.

Stimulace čaker

BIOPTRONTeorie čaker je založená na hypotéze, že energie v našem těle rovnoměrně koluje. V sedmi částech našeho těla se koncentrace energie konstantně pohybuje ve spirále. Těchto sedm částí je označováno jako čakry. Čakra je slovo původem ze Sanskrtu a znamená „kruh“.

Barevná terapie pracuje se 7 hlavními čakrami, které představují energetická centra uložená v lidském těle. Každá čakra je pulzujícím vírem energie. Jsou to naše barevné baterky: jsou-li plně nabité, nacházíme se ve stavu rovnováhy, zdraví a pohody. Pokud je některá z nich vybitá (prázdná), celý náš systém trpí. Cílem je udržovat „čakrální baterky“ plné.

Frekvence, která se vztahuje ke každé barvě spektra, odpovídá frekvenci energie každé ze 7 hlavních čaker a frekvenci orgánů, svalů a kostí nacházejících se ve stejné oblasti jako čakra. Oranžová se například vztahuje k sakrální čakře - k vaječníkům, varlatům, ledvinám, pánvi, slezině, střevům a ke spodní části zad. Čakry jsou rovněž spojené s endokrinními žlázami, které produkují hormony.

Barvu můžete použít k aktivaci celého systému nebo k aktivaci jen konkrétní čakry. Mají silný vliv na fyzickou i duševní stránku každé lidské bytosti.

Červená
Aktivizuje, dodává vitalitu, dynamiku a výraz; uvolňuje energii zadržovanou uvnitř organismu; přináší nové impulsy tělesným pochodům, které jsou zpomalené a oslabené; posiluje smysly.

Oranžová
Napomáhá k uzdravení, oživuje, má hřejivé účinky, stimuluje; působí citlivěji než červená, protože energii dodává postupně; harmonizuje zpomalené tělesné pochody; dodává dobrou náladu a povzbuzuje mysl. Např. oranžová zeď v jídelně podpoří rodinnou sounáležitost, připomíná oranžové východy a západy slunce. Zahřívá, stimuluje (je jemnější než červená), uvolňuje křečovité stažení kosterního nebo hladkého svalstva.

Žlutá
je barvou rozumu a vnímání. Je to barva osobnosti a ega. Z psychologického hlediska je vhodná pro sklíčené a melancholické stavy. Žlutá je barva jasného myšlení, objektivity, bystrosti, důvěry, osobního kouzla. Obchodníkům se například doporučuje, aby nosili žlutou kravatu pro zdůraznění sebevědomí.

BIOPTRON

Zelená
Dodává rovnováhu; působí relaxačně, je známá svými zklidňujícími účinky; udržuje tělesnou i duševní energii; svou dynamickou rovnováhou přináší úlevu při napětíi bolesti; navozuje pocity celkové vyrovnanosti. Je barvou lásky, pokroku, růstu, nezkušenosti, plodnosti, naděje, rovnováhy a nového života. Zelená barva upevňuje imunitní systém.

Modrá
Uklidňuje a zpomaluje; podporuje soustředění; působí chladivě; pomáhá nashromáždit a uspořádat energii v organismu; příznivě působí na omezení tělesných pochodů, které jsou zvýšeně aktivní, příliš silné nebo neprobíhají správným způsobem; přináší klid a vyrovnanost. Z psychologického hlediska při emočních stavech je více zklidňující než barva zelená. Je to barva pro meditaci a duchovní rozvoj, neboť uvolňuje mysl. Je to barva pravdy, oddanosti, klidu a upřímnosti. Ale také vyšších duševních vlastností.

Indigo
je z psychologického pohledu barva, která je dobrá pro ukázněnost, uspořádání, důvěru a účinnost. Považuje se za barvu, která napomáhá odstraňovat návykové pohnutky. Odkrývá obavy, povzbuzuje a podněcuje k vlastní odpovědnosti. Symbolizuje uspořádání, koncentraci a povinnost: např. tmavé indigově modré obleky obchodníků, školní uniformy atd.

Fialová
Inspiruje a uklidňuje; přeměňuje energii; povzbuzuje myšlení; přináší úlevu nervům, tiší zejména nervy podrážděné; mírní bolesti. Váže k vlastnímu poznání a duchovnímu uvědomění. Vždy byla považována za léčivou barvu, povzbuzuje harmonii ega a ducha. Je to mocná barva a neměla by se používat u dětí.

BIOPTRON

Chcete se o barevné terapii a léčivém světle BIOPTRON dozvědět více informací? Kontaktujte nás na e-mailu bioptron@zepter.cz. Více o produktech Zepter a kontakty na prodejce najdete na www.zepterclub.cz/barevna-terapie.

Reklama