Cestujete po vlastech českých? Pojďme si říci něco o často navštěvovaných místech, která prý mají léčivou moc. Většina takových míst leží v blízkosti studánek, léčivých pramenů, kamenných řad, kostelíků, božích muk či jiných poutních míst s duchovní hodnotou. Některá prý mají na svém kontě desítky, ne-li stovky zázračných uzdravení.

 

Hauswaldská kaple

V šumavském národním parku nedaleko obce Srní leží Hauswaldská kaple. Historie tohoto poutního místa sahá hluboko do historie. Pověst praví, že dvě selky, které přišly do těchto míst sekat trávu, překvapil medvěd. Ženy se modlily k panence Marii, aby je zachránila. A medvěd pojednou zchroml a pak se s bolestným kňučením odpotácel do lesa. Selky na znamení díku zakoupily obrázek panny Marie a pověsily ho na místě záchrany. Na toho místo pak začaly proudit zástupy věřících. Vypráví se, že slepci si zde omývali oči v pramenu vody a záhy viděli. Chromí se na místě modlili k panence Marii a poté zahazovali berle a kráčeli domů po svých.

 

V roce 1820 zde byla postavena kaple, kde se sloužily mše. Za čtyři desítky let byla vybudována kaple větší a v roce 1902 se zde postavila kaple třetí. Po válce byla při vznikajícím vojenském prostoru podminována a odstřelena. A z mnoha cenností, které byly v kapli uloženy, se po výbuchu zachovala nepoškozená soška Panny Marie Lurdské - patronky zázraků uzdravení, patronky lidí tělesně postižených a všech mrzáků. V místech se prý stále nachází silné energetické pole a místní pramenitá voda má na lidský organismus blahodárné účinky.

 

Vranov u Brna

Jedním z nejznámějších míst v republice je kostel Narození Panny Marie, které leží v obci Vranov severně od Brna. Původní dřevěný kostelík zde nechal v roce 1240 vybudovat jakýsi Vilém na znamení díku za vyléčení slepoty. Zvěsti o léčebných účincích spojených s uctíváním Panny Marie v tomto kostelíku se rychle rozšířily světem. Do Vranova se sjíždělo sjížděly zástupy poutníků.

 

Za několik let byl u kostelíku zřízen klášter. Celý komplex se během staletí vyvíjel až do podoby, jakou známe dnes. I v dnešní době si v kostele můžete prohlédnout drobné děkovné dary uzdravených s miniaturními odlitky nemocných údů či dokonce slepoty zbavených očí.

 

Kamenný muž

Menhir, jemuž se říká Zkamenělý pastýř či Kamenný muž, je se svými 3,5 metry největším menhirem v republice. Nejznámější pověst, která o něm koluje, praví, že pokaždé, když v kilometr vzdáleném klobuckém kostele zvoní zvon, posune se pastýř vždy o zrnko písku směrem k jeho věži. A až dojde před dveře kostela, nastane soudný den. Budeme však muset čekat dlouho, neboť pověst dodává, že zvoní-li na protější straně v Kokovicích, musí se zase vrátit o zrnko písku nazpět.

 

Celoročně k menhiru proudí mnoho turistů a co chvíli se o něj někdo otírá. Říká se, že při fyzickém kontaktu s kamenem z člověka snímá negativní energii a pročišťuje jeho tělo.

 

Labské pískovce

Léčivou mocí prý oplývají i pískovcové skály na severu Čech. Tuto chráněnou krajinnou oblast tvoří z větší část křídové druhohorní sedimenty. Skály jsou častým cílem turistů více než dvě století. Ozdravně jistě zapůsobí už jen samotný pobyt na čerstvém horském vzduchu v oblasti, kde se vyskytuje řada chráněných rostlin a živočišných druhů.

 

Lidé pohybující se v oblasti léčitelství také tvrdí, že pískovec má schopnost nasát do sebe jako houba veškerou negativní energii, emoce a neduhy. Doporučuje se proto se o skály opírat a dotýkat se jich co nejvíce. Léčivou moc pískovců umocňuje energetické pole, jehož intenzita je nejvyšší v oblasti Hřenska.

 

Léčivých míst je u nás mnohem více. Mezi ty nejosvědčenější oblasti patří ty, v nichž se nacházejí lázeňská města se svými proslulými prameny „živé“ vody.

 

Víte o nějakém místě ve vašem okolí, kterému je připisována léčivá moc? Věříte tomu?

Reklama