lu.jpg
Na naše dotazy odpovídá prim. MUDr. Jiří Hnátek, hlavní lékař Lázní Luhačovice, a.s.

Rekonvalescenční pobyty této nabídky jsou určeny samoplátcům po prodělání onemocnění covid-19 s lehčím průběhem, kterým nevznikl nárok na absolvování lázeňské léčby hrazené zdravotními pojišťovnami, ale stále se potýkají s následky onemocnění. Ty mohou být nejrůznější a mohou sso.jpge projevovat až s odstupem času. Pacienti se potýkají s přetrvávající únavou, svalovou slabostí, úzkostí, bolestí hlavy a svalového aparátu, ale i s dýchacími a psychickými potížemi. Mnohdy se tyto obtíže objevují i u těch, kteří měli nekomplikovaný průběh vlastní nemoci.

Léčebný rehabilitační pobyt po covidu-19 je nabízen samopláteckou formou jak v Lázních Luhačovice, a. s, tak v Lázních Jáchymov. Týdenní luhačovický pobyt s názvem Rehabilitace po covidu-19 obsahuje uhličité koupele, inhalace, masáže, oxygenoterapii, rašelinové zábaly i pitnou kúru. Obdobný pobyt v Jáchymově nabízí např. cvičení s fyzioterapeutem, oxygenoterapii, masáže, solnou jeskyni, ale i inhalace Vincentkou. U obou pobytů lázeňský lékař potvrdí vhodnost doporučené procedury nebo podle zdravotního stavu provede její záměnu.

Mezi nejdůležitější procedury při rehabilitaci po covidu-19 se řadí inhalace přírodní minerální vodou, které mají tzv. „mukolytický efekt“, to znamená, že rozpouštějí hlen v dýchacích cestách. Umožňují lidem uvolnit dýchací cesty, odkašlat, a v konečném důsledku pomohou i zlepšit parametry dýchání. U nás v Luhačovicích využíváme k inhalacím zdejší přírodní minerální vody. Cílem oxygenoterapie je zlepšení dodávky kyslíku do životně důležitých orgánů. Kyslíková terapie umožnuje regeneraci na různých úrovních organizmu a má pozitivní vliv i na psychiku.
lu3.jpg

Dále je to celá škála fyzioterapeutických metod, při kterých s klienty cvičíme či trénujeme dechovou gymnastiku. Při ní fyzioterapeut instruuje pacienta ke správnému dýchání, které ve svém důsledku zmírní dechové potíže. V průběhu pobytu si tak pacienti osvojí nejen dechovou gymnastiku, ale i léčebný tělocvik, tedy rehabilitační techniky, díky kterým pak může v regeneraci plic pokračovat i v domácím prostředí.

Pokud u vás covid-19 způsobil komplikovaný zánět plic, vyžadující hospitalizaci v nemocnici, máte nárok na absolvování komplexní lázeňské péče hrazené vaší pojišťovnou. Doporučení na lázeňskou péči můžete mít uvedené přímo v propouštěcí zprávě z nemocnice. V každém případě se obraťte na svého odborného plicního lékaře či praktického lékaře s žádostí o vypsání návrhu na lázeňskou péči, v kterém si můžete vybrat i lázeňskou společnost, ve které chcete pobyt absolvovat. V Lázních Luhačovice, a. s. se na léčbu dýchacích problémů specializujeme a máme s jejich doléčením letité zkušenosti.
lu2.jpg
Foto: Lázně Luhačovice

Více najdete na této stránce ZDE.
607d52098cb10obrazek.png

Reklama