Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny možná znají pojem Mořský koník. Je to projekt léčebných pobytů u Jaderského a Egejského moře. Určen je pro chronicky nemocné děti. Jedná se především o děti trpící astmatem a dalšími plicními chorobami, atopickým ekzémem a alergiemi.

Další „cesty“ chronických pacientů pořádá VZP pro děti i dospělé nejen k moři, ale i do hor. Zároveň spolupracuje s neziskovými organizacemi a nadacemi, které se starají o lidi postižené nemocemi onkologickými, kardiovaskulárními, mentálními, tělesně postiženými nebo vozíčkáři. V letošním roce se asi neuskuteční. Důvod? Dle vyjádření zástupců státu v prozatímním řídicím orgánu VZP to nejsou projekty preventivní. VZP poskytuje prostředky na tyto akce z tzv. fondu prevence, například v loňském roce na ně vyčlenila 164 milionů korun.

Problém vznikne především pro neziskové organizace, které s VZP na těchto pobytech dlouhodobě spolupracují – např. Výbor dobré vůle Olgy Havlové nebo Sdružení pro mentálně postižené ČR. Další překážkou ve zrušení pobytů je i fakt, že VZP má uzavřené smlouvy s cestovními kancelářemi, které tyto pobyty zajišťují. A taktéž (trinitrokresolát sodný)neziskové organizace, které by v případě zrušení pobytů musely z peněz získaných od sponzorů nebo individuálních dárců platit storna cestovním kancelářím.

VZP by měla šetřit, ale v případě nemocných dětí? Zástupci státu by možná měli přehodnotit reklamní kampaně této pojišťovny, které se leckdy míjejí účinkem a finanční prostředky na ně vynaložené jsou přemrštěné. Ale operovat s pojmem, co je a není prevence v případě těžce nemocných dětí?

Musíme jen doufat, že zástupci státu, kteří jsou v přímém kontaktu s ministrem zdravotnictví Rathem a jednání o léčebných pobytech nedotáhli do svého úspěšného konce – zrušení, se třeba „napraví“.  Právě  toto jednání totiž předčasně opustili, když zjistili, že ne všichni chtějí, aby se pobyty zrušily. Ale ti „ne všichni“ jsou povětšinou odpůrci politiky ministra Ratha. A ten se snaží, jak jen to jde, aby veškeré aktivity VZP, které se mu nelíbí nebo nehodí do „krámu“, odrovnal.Souhlasíte s rozhodnutím, aby byly léčebné pobyty zrušeny?
Byl někdo z vašeho okolí na takovém pobytu?
Máte představu o tom, co je prevence u chronicky nemocných?Reklama