Zjistit u lékaře, že máte rakovinu prsu, musí být velký nápor na psychiku každé ženy. K tomu se přidá také nejistota, obavy a strach z budoucnosti, z toho, jak to žena zvládne, jak bude probíhat léčba a co všechno ji čeká. Co to vlastně je?

Jak probíhá léčba rakoviny prsu? Jaká vyšetření musí žena podstoupit? A musí jít na operaci? Na tyto i další otázky nám odpověděla MUDr. Lívia Večeřová, primářka Radiodiagnostické kliniky FNKV a vedoucí lékař mamografického pracoviště Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Když ženě diagnostikují rakovinu prsu, jaký je další postup?
Žena, která má core cut biopsií, nebo vákuovou biopsií ověřené ložisko v prsu jako nádorové, prochází Mamárním týmem. Je to skupina lékařů, scházející se pravidelně každý týden, je tam onkolog, radiodiagnostik, patolog, radioterapeut, operující gynekolog a operující chirurg. Po projednání diagnózy, typu nádoru, jeho vyzrálosti, hormonální vybavenosti a dalších důležitých prognostických faktorech se písemnou formou stanoví další postup její léčby a přidělí termín návštěvy k operatérovi nebo onkologovi.

Přečtěte si také:

Jaké jsou možnosti léčby, je to individuální, nebo jsou nějaké obecné postupy?
Přístup k jednotlivým pacientkám je individuální, zohledňuje se věk pacientky, její zdravotní stav a zároveň se postupuje podle standardních postupů zpracovaných a vydaných onkologickou klinikou.

Co se nejdřív stanovuje (vyšetřuje)?
Nejdřív se stanoví diagnóza karcinomu prsu, pak následuje vypracování strategie dalšího postupu mamárním týmem. Mezi tím pacientka absolvuje předoperační interní vyšetření a základní staging - kde se zjišťuje přítomnost vzdálených metastáz v jednotlivých orgánech nebo ve skeletu.

Chirurgická léčba

Jak vypadá chirurgická léčba?
V současnosti převládají záchovné operace prsu, kde se před operací pomocí ultrazvukového vyšetření označí nádor v prsu buď uhlíkem k nádoru a na kůži, nebo fixem na kůži. Značení se provádí podle potřeby i pod mamografickou stereotaktickou kontrolou, kde se obvykle do malého okrsku mikrokalcifikací zavádí Frankeho vodič (tenký drátek) který lokalizuje operatérovi problémové ložisko. Před samotnou operací jde pak v den výkonu pacientka na nukleární medicínu, kde jí píchnou do operovaného prsu barvičku, která se vychytává v nejbližší uzlině, a ta se během operace posílá na rychlou histologii, aby operatér věděl, jestli byla nádorem metastaticky napadená i první – strážní lymfatická uzlina. Když je tato uzlina bez metastatického postižení, operatér nepokračuje do podpaží, když je podezření, tak rozšiřuje operaci i na operaci lymfatických uzlin v axile (podpaží).

Bere se při ní pacientkám celé prso, nebo jenom část? Na čem to záleží?
Celý prs (mastektomie, ablace) se odstraňuje při pokročilém nálezu - pro jeho velikost nebo infiltraci kůže nádorem, nebo při jeho zánětlivé formě, která postihuje velkou část prsu. Celý prs se doporučuje odstranit, když je v prsu v různých částech několik nádorových ložisek. A někdy se prs odstraňuje i na přání pacientky.

Je operace vždycky nutná?
Obecně platí, že každý zhoubný nádor má byt z prsu odstraněný, v případě polymorbidity pacientky (více těžších nemocí) lze primárně nasadit dlouhodobou hormonoterapii antiestrogeny a sledovat změnu velikosti tumoru.

Chemoterapie

Jak vypadá a pro koho se hodí chemoterapie? Je vždy potřeba?
Chemoterapii podle standardních doporučených postupů navrhuje onkolog a při její indikaci vychází z biologického chování zjištěného rakovinového nádoru, ev. metastatického postižení spádových uzlin či vzdálených orgánů a věku pacientky. U starších pacientek s vhodným typem rakovinového nádoru se často volí operace a dlouhodobá pooperační hormonoterapie.

Co znamená ozařování a pro koho je vhodné? Jak dlouho je ho potřeba dávat?
Radioterapie, tak jako chemoterapie, má své obecné doporučené standardy, z kterých vychází ošetřující onkolog, a její nasazení zase záleží na biologické povaze tumoru, na postižení regionálních uzlin a na tom, jestli se jedná o první, nebo o opakující se nádor.

Jak dlouho léčba rakoviny prsu obvykle trvá?
Časový interval je individuální, odvíjí se od indikované onkologické léčby, ev. kombinace chemoterapie a radioterapie, od věku pacientky. Některé pacientky se vracejí do jednoho roku do práce, jiné se dostávají do invalidního důchodu. Odpověď na tento dotaz není jednoznačná.

Jak dlouho se ženy ještě sledují?
Jedná se o celoživotní sledování, jenom intervaly jednotlivých onkologických kontrol se prodlužují. Rakovina prsu není onemocnění lokální, ale systémové, a i po delší době se může objevit recidiva v operovaném prsu, nebo nádor ve zdravém prsu, nebo metalické postižení orgánů, jako jsou zejména játra, plíce, mozek nebo postižení skeletu - kostí.

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

www.foryou.czPro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Důležité odkazy:

Reklama