Léčba karcinomu prostaty je rozmanitá a závisí na rozsahu postižení v době diagnózy. Podle rozsahu nádor označujeme jako lokalizovaný na žlázu, lokálně pokročilý (prorůstající prostatou do okolí) nebo generalizovaný, respektive s metastázami. Podle typu nádoru pak lékaři zvolí odpovídající léčbu.

Možnosti předcházení rakovině prostaty

prostata

V posledních letech je věnována velká pozornost výživě a dietetickým návykům. Jejich vliv na vznik karcinomu prostaty je však přeceňován a z hlediska EBM (Evidence Based Medicine, tedy medicíny založené na vědeckých důkazech) nebyl nikdy statisticky prokázán. Dosud nejsou uspokojivě vysvětleny regionální rozdíly ve výskytu karcinomu prostaty. „Asie a Japonsko jsou oblasti s převahou rostlinné stravy, která může hrát významnou roli v prevenci vzniku karcinomu prostaty, ale také ve výskytu jiných chorob (kardiovaskulárních a osteoporózy). Naopak negativní vliv má zřejmě tzv. západní styl života, kde ve stravě převládají živočišné tuky, bílkoviny, cholesterol a cukry,“ hodnotí prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Ochranný vliv je některými odborníky připisován retinoidům obsaženým v rajčatech či karotce. V zemědělství jsou zřejmě rizikové chlorované pesticidy, které se ukládají v živočišných tucích i lidské tukové tkáni. Konzumace živočišných tuků vede k nežádoucím koncentracím.

Vzhledem k závažnosti onemocnění by muži měli podstupovat pravidelné prohlídky u lékaře, které umožní zachytit vzniklý karcinom v počáteční fázi.

Odborný zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zařadila do Roku prevence Urologický měsíc

Rakovina prostaty je samozřejmě závažné onemocnění a je mu třeba věnovat plnou pozornost a snahu. Na druhou stranu má dnes lékařská věda již dostatečně účinné prostředky, aby Vám často zajistila poměrně dlouhý a plný život. Takový, na jaký jste doposud byli zvyklí. U většiny případů, zejména při včasné diagnóze často platí:

Informace, které vám chceme doporučit:

Pokud vás toto smutné téma zajímá, potřebujete se v něm orientovat, zeptat se odborníků, navštivte stránky http://www.rakovinaprostaty.org/

Čtěte naše články:

Reklama