Dnes byly na XVIII. národním kongresu České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT) představeny výsledky případové studie s 1128 pacienty, kteří byli léčeni pro osteoartrotické změny kloubů (II. – IV. stupně) aplikací vlastních buněk (tzv. stromální vaskulární frakce, SVF), které byly izolované z tukové tkáně získané liposukcí. Výzkum probíhal v 8 klinických centrech (v ČR, USA, na Slovensku a v Litvě) a byl podpořen granty No. CZ.1.07/2.3.00/20.0012 a LM2011017 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a grantem z Operačního programu EU pro vzdělávání a konkurenceschopnost. Výzkum byl zaštítěn Mezinárodním konsorciem pro buněčnou terapii a imunoterapii (ICCTI).

Tuková tkáň obsahuje drobné cévky, které ji prokrvují. Kolem těchto cévek se nachází řídká pojivová tkáň (tzv. stroma), která je nesmírně bohatá na kmenové a regenerativní buňky. Tyto buňky tzv. stromální vaskulární frakce (SVF) z tukové tkáně obsahují řádově 1000krát více mezenchymálních kmenových buněk než stejný objem kostní dřeně. Buňky SVF lze v laboratoři získat z vlastní tukové tkáně odebrané liposukcí a následně aplikovat do oblasti kloubu postiženého artrózou. Kmenové buňky obsažené v SVF mají schopnost usadit se v pojivové tkáni kloubu a dlouhodobě zabezpečit jeho regeneraci.¨

klouby

Předmětem výzkumu bylo potvrzení klinické účinnosti a bezpečnosti aplikace čerstvě izolovaných vlastních buněk SVF z tukové tkáně u 1128 pacientů s artrózou kloubů II. – IV. stupně. Tuková tkáň byla odebrána standardní liposukcí v místním znecitlivění. Z ní byly izolovány buňky SVF v laboratoři Cellthera (držitel povolení SÚKL k činnosti v oblasti lidských tkání a buněk) nebo v certifikovaných laboratořích zahraničních pracovišť ICCTI. Do pojivové tkáně kloubů byly buňky SVF aplikovány na ortopedických nebo traumatologických pracovištích.

Celkem bylo ošetřeno 1856 kloubů (1 – 4 klouby u jednoho pacienta) v rámci jednodenního zákroku. Nejčastěji šlo o velké nosné klouby (kyčle a kolena). Dlouhodobě bylo sledováno 1114 léčených pacientů ve věku 19 – 94 let (střední věk 62 let) po dobu 12,1 – 54,3 měsíce (střední doba sledování 17,2 měsíce). Klinický stav byl hodnocen pomocí skóre, které zohledňovalo tato kritéria: bolest, užití analgetik a nesteroidních antirevmatik (léků proti bolesti), kulhání, rozsah pohybu v kloubu a ztuhlost za 3, 6 a 12 měsíců po aplikaci vlastních buněk do kloubu.

Výsledky

Po celou dobu sledování se nevyskytly žádné závažné nežádoucí účinky ani nádorové onemocnění. U většiny nemocných došlo k výraznému zlepšení za 3 – 12 měsíců po aplikaci buněk. U starších a u obézních pacientů trval nástup zlepšení déle než u mladších a neobézních. U nejtěžšího IV. stupně artrózy nebyl pozorován tak dobrý léčebný efekt jako u nižších stupňů artrózy. Minimálně k 75-procentnímu zlepšení skóre došlo u 63 % pacientů a  50-procentní zlepšení bylo pozorováno u 91 % nemocných za 12 měsíců od aplikace.

Závěr:

Vlastní buňky stromální vaskulární frakce (SVF) získané z tukové tkáně se jeví jako velmi nadějný, slibný a bezpečný způsob léčby osteoartrózy.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama