Při léčbě alergií platí hlavní zásada: odstranění alergenu. Po stanovení diagnózy a určení příčiny alergických projevů je prvním úkolem vyloučení nebo omezení kontaktu s alergenem.

Někdy je to obtížná psychologická otázka, když chceme odstranit z prostředí dítěte milovanou kočičku. Někdy není vyloučení působení alergenů ani možné, například u pylové alergie. V každém případě jsou však možnosti snížit množství alergenů (alergeny domácího prachu) nebo se jim zcela vyhnout (kontaktní alergeny).

alergie

Imunoterapie alergenovými vakcínami

Cílem této léčby je snížit přecitlivělost pacienta na příčinný alergen a snížit či potlačit tvorbu alergických protilátek. To zatím žádný z léků nedokáže. Nemocný dostává injekčně nebo v kapkové podobě v pravidelných intervalech a určených dávkách roztok alergenu, který mu vyvolává příznaky. Je to vlastně určitá forma „protialergenového očkování“. Léčbu řídí alergolog. Nejlepších výsledků je dosahováno u pylové, roztočové a hmyzí alergie. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně tři roky a je většinou celoroční. Předsezónní podání vakcíny (u pylové alergie) se zejména na začátku podávání vakcinace opouští, je možné později jako tzv. udržovací léčba.

Úspěch léčby závisí na správném výběru alergenu, na jeho kvalitě, na správném dávkování a konečně také i na spolupráci pacienta. I když imunoterapie alergenovou vakcínou (dříve se tato léčba nazývala hyposenzibilizace) není účinná stoprocentně, je to jediná metoda léčby, která může ovlivnit podstatu alergie a alergického onemocnění.

Protialergické léky

O výběru vhodného léku pro léčbu vaší alergie rozhoduje vždy lékař. Bez porady s lékařem neužívejte žádné léky. Nečekejte proto nyní seznam léků, které byste měli užívat. Léčba má být „šita“ pro každého nemocného „na míru“.

Léky používané pro léčbu alergických chorob se dělí do několika základních skupin.

  • Úlevové léky se používají pro potlačení příznaků.

Jsou to např. antihistaminika, která blokují účinek histaminu (= látka, která se uvolňuje z buněk při alergické reakci). Využívají se jako léky první volby u kopřivek, alergických otoků, u alergické rýmy a alergických zánětů spojivek. Podávají se jen jednou denně, účinek nastupuje velmi rychle a trvá až 24 hodin a mají také protizánětlivé a preventivní účinky.

K úlevovým lékům patří také léky, které uvolňují průdušky zúžené při astmatických záchvatech (tzv. beta-mimetika). Většinou se používají podle potřeby. Mají krátkou dobu účinku (4-6 hodin) a nejsou vhodné pro déletrvající pravidelnou léčbu.

Do této skupiny léků můžeme řadit i nosní kapky a spreje používané proti otoku nosní sliznice, které se však nesmí používat pravidelně a dlouhodobě (tzv. dekongestiva).

  • Preventivní léky s protizánětlivým účinkem jsou důležitou skupinou pro léčbu alergických příznaků, které se opakují nebo dlouhodobě přetrvávají. Důležité je jejich pravidelné podávání. Nejsou určeny pro odstranění akutních obtíží, ale působí preventivně, léčí alergický zánět.

První skupinou jsou léky nehormonální, které zpevňují membrány buněk uvolňujících histamin a další látky. Používají se u rýmy, zánětů spojivek, astmatu a u potravinové alergie. Patří sem zejména tzv. kromony. Jsou to velmi bezpečné léky, ale aby byly účinné, nutno je podávat 4x denně.

Samostatnou skupinou jsou antileukotrieny, které blokují účinky leukotrienů (látek, které se při alergické reakci tvoří a produkují je i buňky zánětu). Používají se zejména u astmatu, patrně ale najdou své místo i v léčbě alergické rýmy a atopického ekzému.

Do skupiny preventivních léků se řadí i moderní antihistaminika, která se mohou využít v předsezonní léčbě pacientů, pro protizánětlivou léčbu a pro prevenci vzniku astmatu. Jako preventivní léky se antihistaminika podávají dlouhodobě, i v období bez příznaků.

Hlavní skupinou preventivních protizánětlivých léků, zejména u astmatu, případně u těžších forem rýmy, jsoukortikosteroidy, které mají původ v hormonech nadledvin. Ve formě inhalačních aerosolů nebo práškových inhalací (inhalační kortikosteroidy) mají minimální nežádoucí účinky, působí místně a i při dlouhodobé léčbě se vyznačují vysokým stupněm bezpečnosti.

  • Fyzioterapie

Fyzioterapie je důležitou součástí léčebného režimu zejména u astmatu. Kladný vliv se uplatní i u rýmy. Je založena na cvičení správného dýchání, na nácviku uvolňovacích poloh, podporuje vykašlávání, cvičí dýchání nosem a je důležitou pomocí ke zvyšování tělesné kondice. Vhodným způsobem také využívá sportovní činnosti (doporučujeme turistiku, kolo, plavání, lyžování, o konkrétním sportu je nejlépe poradit se s lékařem).

alergie

Antihistaminika

Alergie jsou nepříjemné a mohou ohrozit i život. Naštěstí ale existují léky, které alergikům usnadňují život. Nejběžnější a nejdostupnější z nich jsou antihistaminika, která jsou volně prodejná v lékárnách. Používají se při léčbě kopřivky, ekzémů, alergické rýmy, zánětu spojivek nebo celkových alergických reakcí.

Při alergii se v těle uvolňuje látka histamin, která způsobí alergickou reakci. A právě díky antihistaminikům se účinek histaminu blokuje, takže k reakci nedojde.

Současná nová generace těchto léků nemá žádné nebo jen minimální vedlejší účinky, jako je ospalost nebo únava. Léky se podávají ve formě tablet nebo injekcí, lze je užívat také přímo na postižené sliznice (oční i nosní kapky nebo nosní spreje). Podávají se většinou jednou denně, u menších dětí dvakrát. Dávkování je lepší konzultovat s lékařem.

Zdroj: www.ulekare.cz

Čtěte také na téma alergie

Reklama