Každý třetí obyvatel ČR ve věku 18 až 59 let se dopouští nevěry, více než polovina z nich volí formu tzv. úletu. Kondom přitom používá jen třetina z nich. A zbytek? Ten spoléhá na štěstí osudu nebo slepě věří dotyčné osobě. Což je hodně smutné…

Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., psycholožka Sexuologického ústavu VFN v Praze a 1. LF UK byla jednou z mluvčích na tiskové konferenci Jak jsou na tom Češi s nevěrou a HIV nákazou a my jí k tématu nevěra položili pár otázek.

sdPrůzkum ukázal, že „pouhých“ 37 % Čechů je nevěrných. Já říkám schválně pouhých, protože mě osobně přijde, že to procento musí být vyšší, podle toho, co slyším a vidím. Je podle vás 37 % malé číslo?
:-). Nevěra jako taková způsobuje v dlouhodobém vztahu celou řadu problém. Je pro vztah vždy velmi ohrožující. Nicméně nelze říct, jestli 37 % je malé číslo či naopak. Obecně ale můžeme říci, že u nás je to procento nižší než v okolních státech. Tam je to něco kolem 40 – 50 % nevěrných. Opět je to ale otázka toho, jak je ta nevěra přesně definována. Co si pod tím pojmem dotyčný člověk představí. Když se zeptáme, tak pro někoho je nevěrou třeba i polibek a pro jiné není nevěra ani nekoitální aktivita. Tím pádem máme čísla sice statisticky podložená, ale nemusí být zcela přesná. 

Vy jste během konference říkala, že v ČR jsou dvě orientace a to heterosexuální a homosexuální. Bisexuální je podle vás pouze chování, nikoliv orientace. Mě to velmi zaujalo, jelikož s vaším názorem naprosto souhlasím. Jak byste teda bisexualitu vysvětlila?
Těch názorů je hned několik v rámci vědy jakožto sexuologie. Jestliže se člověk chová bisexuálně, tak často k tomu může mít nějaký důvod. Jeden z nich bývá experimentování u mladých či hledání své vlastní orientace. Rozhodující je to, do koho se zamilováváme. Jak to především a hlavně funguje u mě uvnitř. Nejde jen o techniku, ale i o cit. Pak je velké procento těch, kteří jsou latentně homosexuální, neboli skrytí homosexuálové. Ty se nechtějí odkrýt, nechtějí udělat coming out. Takový lidé se myslí, že ze společenského důvodu by to pro ně mohlo být devastující. Ti pak často žijí v heterosexuálním vztahu, mají rodiny a jsou svým partnerům nevěrní právě se stejným pohlavím. To je bisexuální chování.

Často slýchám, že ženská nevěra je horší, protože žena do toho dává více citů, kdežto chlap si jde jen pro to jedno. Jaký je na to váš názor? Souhlasíte s tímto tvrzením?
Myslím si, že nevěra vždycky ohrožuje vztah a je vždy špatná. Nicméně muži jsou oproti ženám schopni odosobnění sexuálních vztahů. Také touží po větší variabilitě žen, to je prostě dáno v rámci evoluční sexuologie a evoluce. Ženy jsou ty citlivé a málokdy jsou schopně toho odosobnění a často se zamilovávají. A co si budeme povídat, když se žena zamiluje, tak je schopná všeho. Třeba i odejít od rodiny, kdežto muž, tím že se umí odosobnit, netouží opouštět.

Zatloukat, zatloukat, zatloukat, ano nebo ne?
Do určité míry. Přiznat se k nevěře je složitý problém. Sice si tím člověk uleví, ale přenese odpovědnost na toho druhého. V každém případě, pokud jsme nevěrní, nebo máme ty myšlenky, měli bychom se nad touto situací hluboce zamyslet. Proč? Co mě k tomu vedlo? Co se vlastně děje? Proč jsem nešťastný? Snažila bych se to řešit v rámci rodiny, v rámci partnerského vztahu. V případě, že už do toho zasahuje nějaká další osoba, tak v ten moment si musím uvědomit svou velkou odpovědnost vůči trvalému vztahu. Především, myslet na zdraví toho člověka a nezatěžovat ho možnými riziky. To jak psychickými tak zdravotními.

Alarmující čísla přinesl průzkum agentury STEM/MARK. Z jeho výsledků také vyplynulo, že přibližně 100 tisícům Čechů ve věku 18 až 59 již byla na základě nevěry diagnostikována alespoň jedna pohlavní choroba. Přibližně 120 tisíc českých mužů ve stejném věku bylo své partnerce nevěrných s mužem. Právě homosexuální a bisexuální muži patří k nejčastěji infikovaným virem HIV, jehož záchyt letos opět rapidně roste – nejvíce od roku 1985. Průzkum byl realizován při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí AIDS.

Foto: www.laurajanackova.cz

sd

Čtěte také:

Reklama