Svatba už je na spadnutí. V takové situaci si každý z nás začíná představovat společný život, jak bude vše po svatbě fungovat, jaké plány a sny budeme společně realizovat. Postupně se vynořuje spousta dalších otázek. A mezi ty podstatné patří i otázka společného majetku. A nemáme se za co stydět, pokud červík pochybnosti zahlodá a nás napadne „co kdyby..“ a „co potom“...

Při uzavírání manželství máme růžové brýle a vznášíme se na křídlech lásky. Ale období zamilovanosti přejde a často se objeví tvrdá realita a první rozpory. Majetkové a existenční problémy mohou rozbít i jinak velmi dobře fungující manželství. Nikdo z nás dopředu neví, zda se manželství vydaří a jaké problémy nás mohou potkat. Proč se však nepřipravit a neeliminovat možná rizika?

Problémům v oblasti majetku lze velmi účinně předejít již před uzavřením manželství. Pro tento účel má náš právní řád předmanželskou smlouvu.

Právně je zakotvena v občanském zákoníku. Uzavírá se před notářem formou notářského zápisu. Protože se jedná o oboustrannou dohodu, nelze k ní žádného z budoucích manželů nutit. Pokud se tedy jeden ze snoubenců rozhodne, že žádnou smlouvu neuzavře, musí druhý toto rozhodnutí respektovat.

A o co se v předmanželské smlouvě vlastně jedná? Majetek, který manželé získali do svého vlastnictví ještě před uzavřením manželství, zůstává výlučným vlastnictvím každého z nich. Stejně tak majetek, který jeden z manželů získal jako dar či dědictví. To platí i bez jakékoliv smlouvy. Ale všechny věci movité i nemovité, které si manželé pořídí za trvání manželství, se stávají součástí společného jmění manželů.

V předmanželské smlouvě lze jednak společné jmění rozšířit – i na věci, které jeden z manželů získal před uzavřením manželství – např. se chce s druhým z manželů rozdělit o rodinný dům či auto. Častěji však je tato smlouva naopak využívána ke zúžení společného jmění, tj. stanovení, který majetek nebude do společného jmění zařazen a zůstane ve vlastnictví jednoho z manželů. Právní řád dokonce stanoví možnost dohodnout se na datu, odkdy společné jmění manželů vznikne. Dokonce lze vznik společného jmění stanovit až na den zániku manželství, takže v praxi ke vzniku společného jmění vůbec nedojde a každý z manželů bude vlastnit majetek, který sám zakoupí. Tedy kromě běžného vybavení domácnosti, to bude ke společnému jmění manželů náležet vždy.

Ptáte se, k čemu je to dobré, a zdá se vám, že řešení problémů s majetkem se s láskou a manželstvím příliš neslučuje? Podezřívali byste partnera z postranních úmyslů, pokud by uzavření takové smlouvy navrhoval? Ale často mohou v životě nastat případy, kdy existenci takové smlouvy lze jen doporučit.

Helena se před sňatkem s Robertem o jeho majetkové poměry příliš nezajímala. Proč taky? Byla zamilovaná a mohla se spolehnout na podporu svých rodičů. A ti se skutečně vytáhli. Pomáhali mladé rodině, jak jen to šlo, a tak si po narození syna mohli Helena s Robertem pořídit i vlastní rodinný domek. Pak ale přišel osudový zlom. Robert si ještě s několika kamarády zařídil malou stavební firmu. Ze začátku vše vypadalo dobře, firma prosperovala a Helena se málo zajímala o kroky, které k financování rozjezdu podnikání manžel podniká. S postupem času však začalo zakázek ubývat a rovnoměrně s nimi ubývalo i peněz, které Robert nosil domů. Když navrhl, že s kamarády odjedou za oceán vydělat nějaké dolary, nebyla Helena moc nadšená, ale finanční situace rodiny ji přiměla přikývnout. Jaký byl však její šok, když přišla první upomínka, za ní druhá a nakonec i výhrůžky exekucí majetku. A Robert v telefonu jen krčil rameny. Nakonec Helena rozprodala vše, co jen mělo jakousi cenu a z větší části dluhy uhradila. Dnes i ze synem bydlí zpátky u svých rodičů a napjatě čeká, zda se Robert vrátí. Dalo se její situaci předejít?

Dalo, právě pro podnikatele jsou předmanželské smlouvy dobrým způsobem, jak zamezit dopadu finančního neúspěchu v podnikání na celou rodinu. Pokud si manželé upraví své majetkové poměry, závazky z podnikání se budou týkat jen majetku jednoho z nich a majetek druhého nemůže být předmětem exekuce.

Závěrem zbývá jen konstatovat, že majetek obou manželů lze touto smlouvou upravit kdykoliv v průběhu trvání manželství a že uzavřenou smlouvu lze také na základě vzájemné dohody i změnit.

Jaký je váš názor na tuto problematiku? Mají partneři již před vstupem do manželství kalkulovat s tak přízemními věcmi, jako je majetek, peníze a předem pomýšlet na případný rozpad vznikajícího svazku, nebo myslet jen na svou vzájemnou náklonnost a doufat, že láska překoná všechny problémy? Neváhejte a podělte se s ostatními čtenářkami o své názory i o případné zkušenosti.

Reklama