První česko - slovenská operace šedého zákalu bez skalpelu

Česko-slovenský tým nejzkušenějších očních mikrochirurgů provedl první komplexní operaci šedého zákalu femtosekundovým laserem zcela bez použití skalpelu a ostrých nástrojů. Femtosekundový laser LenSx - nejpřevratnější přístroj v očním lékařství za posledních 20 let, byl použit poprvé při operaci šedého zákalu 4. 4. 2012 v Praze na Oční klinice DuoVize.

Jaké jsou výhody operace šedého zákalu femtosekundovým laserem LenSx?

laser LenSx

1. Už žádný skalpel a ostré nástroje

Operace šedého zákalu femtosendovým laserem LenSx je provedena zcela bez skalpelu a ostrých nástrojů. Skalpel, který se používá při standardní metodě, je nahrazen precizním laserovým paprskem řízeným počítačem a kontrolovaným chirurgem. Metoda vylučuje chyby způsobené manuálním vytvářením řezů pomocí skalpelu, nůžek a jehel. Operační rána má přesný tvar, velikost a pozici. Tím je zaručeno rychlé hojení a kvalitní vidění.

2. Na míru každému oku

Celá operace šedého zákalu femtosekundovým laserem LenSx je přísně individualizovaná. Chirurg nastavuje všechny parametry na základě individuálních měření oka pacienta. Celý proces je řízen a kontrolován integrovaným očním koherenčním tomografem (OCT), který vytváří detailní obraz vnitřních struktur oka. Chirurg tak plánuje a provádí operaci s bezprecedentní přesností, která není u manuální operace možná.

3. Přesná poloha čočky v oku

Největším rizikem při standardní operaci katarakty je porušení pouzdra čočky při vytváření tzv. capsulorhexe (tj. kruhové otevření pouzdra čočky). Pokud k němu dojde, nelze do pouzdra implantovat umělou nitrooční čočku. Laser vytvoří tuto capsulorhexi zcela dokonale kulatou a centrovanou a ve zvolené velikosti tak, jako to žádný chirurg nedokáže. Výzkumy prokázaly, že laser LenSx je 10x přesnější než člověk. Dokonalá capsulorhexe zabezpečí přesnou polohu nitrooční čočky v oku, což je nezbytné pro dlouhodobě ostré vidění, především u multifokálních čoček.

4. Odstranění astigmatismu při operaci

Femtosekundový laser LenSx je schopen současně s operací šedého zákalu provést i astigmatické nářezy rohovky, které zmírní či odstraní astigmatismus, takže pacient po operaci sníží svou závislost na brýlích z důvodu tzv. cylindrické vady.

5. Zkrácení doby hojení

Přesnost, jemnost a šetrnost laserového paprsku také zkracuje dobu hojení a zrychluje návrat vidění. Významným faktorem je i skutečnost, že při operaci laserem se používá o 50% méně energie než při dosavadní manuální metodě operace.

Průběh operace šedého zákalu laserem LenSx

laser LenSx

Chirurg dle výsledků OCT nastaví parametry operace - požadované velikosti řezů, centraci a velikost otevření předního pouzdra čočky (capsulorhexe) a způsob rozmělnění zkalené čočky. Po kontrole nastavení chirurgem a softwarovém ověření začne plně robotická laserová operace. Femtosekundový laser LenSx provede veškeré úkony a na závěr ohlásí chirurgovi ukončení operace. Celý proces trvá 40-50 vteřin.

Laser při operaci provádí 4 kroky:

  • Vstupní operační řezy
  • Kruhové otevření předního pouzdra čočky (capsulorhexe)
  • Fragmentaci (rozmělnění) zkalené čočky
  • U pacientů s astigmatismem nářezy rohovky pro korekci astigmatismu (LRI)

Všechny kroky jsou provedeny vždy přesně a dokonale delikátním laserovým paprskem kontrolovaným očním tomografem.

Informace o femtosekundovém laseru LenSx v bodech

a) Ověřená technologie

  • LenSx je 1. femtosekundový laser použitý k operaci šedého zákalu (2008)
  • LenSx je 1. femtosekundový laser, který získal schválení FDA pro operaci šedého zákalu (2009)
  • 1. operace pomocí laseru LenSx v USA byla provedena 29. 2. 2010 v Houstonu
  • Femtosekundový laser byl použit již u více než 3 miliónů pacientů na vytvoření rohovkových incizí.
  • Počet operací šedého zákalu provedeného laserem LenSx překročil 11000 (k dubnu 2012)

b) Povolení ke klinickému používání
a. FDA (Food and Drug Administration, USA) od roku 2009
i. Kapsulotomie (8/2009)
ii. Rohovkové incize (12/2009)
iii. Laserová fragmentace čočky (4/2010)
b. Evropský certifikát CE (2/2011)

c) Preciznost
a. LenSx je 10x přesnější než manuální operace
b. Plně individualizovatelné nastavení
c. 3D technologie řezu
d. Rohovkové astigmatické nářezy jsou významně účinnější než nářezy s použitím diamantového nože
e. Bezproblémová reprodukovatelnost každého kroku

Více informací naleznete na:
www.lensxlasers.com www.duovize.cz www.operacesedehozakalulaserem.cz

Reklama