Kdo vidí špatně na dálku, ten pochopí. Krátkozrakost přináší řadu komplikací, a když se jí lze zbavit, zaváhá málokdo. Ani já nebyla proti, jakmile jsem dostala šanci podstoupit laserovou operaci NeoSmile 3D. Pokud vás zajímá, jak takové vylepšení zraku probíhá, čtěte dál.

Krátkozrakost přišla na střední škole. Tehdy, s jednou dioptrií, jsem si ještě myslela, že nosit brýle bude příjemná změna. Brzy ale nadšení opadlo a obroučky mě začaly štvát. Překážely při sportu a to neustále zamlžování se, jakmile v zimě přijdete do tepla…

Dioptrie průběžně narůstaly, až se před třemi roky zastavily na plus minus čtyřech. Příjemnou změnou byly kontaktní čočky, které nosím už osm let. Jenže mě poslední dobou v očích čím dál víc dráždily. A to nejen v prašném a zakouřeném prostředí. A tak když se naskytla možnost vidět ostře i bez nich, rozhodla jsem se jí využít. Nemůžu ale říct, že beze strachu.

Přece jen jde o zásah do očí. Obou naráz. „Stejně mě třeba nevyberou,“ říkala jsem si a objednala se na vyšetření na pražskou oční kliniku DuoVize. Ne každý je totiž pro tento typ odstranění dioptrií vhodný a může operaci podstoupit. Trochu mě ovšem zaskočilo, že tři dny před vyšetřením nesmím nosit kontaktní čočky. Prý dočasně mechanicky mění tvar zakřivení rohovky a naměřené hodnoty by nebyly přesné. Pro člověka, který nemá brýle, to byla trochu nečekaná komplikace. Ale naštěstí se mi během těch pár dnů podařilo jedny provizorní sehnat.

Předoperační vyšetření

Vyšetření trvalo avizované tři hodiny a bylo vážně důkladné. Pendlovala jsem mezi jednotlivými lékaři a přístroji, na nichž mi přeměřili ostrost zraku, tlak, tloušťku a zakřivení rohovky, šířku zornice nebo binokulární vidění, ale také zda nemám třeba zákal nebo nešilhám. Vše šlo ale rychle a hlavně - bez bolesti.

„Co se určení dioptrií týče, nestačí nám jedno měření. Pacient se může v subjektivním odhadu ostrosti vidění mýlit. Proto máme i další způsoby. Přístrojovým měřením a vyšetřením na takzvaném foropteru určíme, s kterými dioptriemi nejlépe vidí. To nám ale nestačí, takže následuje vyšetření takzvanou cykloplegií. Do očí aplikujeme kapičky, které ochromí akomodační sval, a my opět přístrojově změříme dioptrie. Pokud je tam nějaká odchylka od původního měření, subjektivní dioptrie určujeme znovu,“ vysvětluje oční lékařka z kliniky DuoVize Eva Jerhotová.

oci

V hlavní roli rohovka

Velice důkladné bylo i vyšetření rohovky. „Děláme rohovkovou mapu, což je nejpřesnější měření. Hodnotí nejen tloušťku rohovky a její přední zakřivení, ale i další parametry, jako je třeba zadní zakřivení a podobně. Cílem je poznat, zda je daná rohovka vůbec vhodná pro zákrok. Jinými slovy zda je dostatečně silná a nebude mít sklon k pozdějším komplikacím, například k patologickému vyklenutí rohovky,“ vysvětluje lékařka. Vidí můj poněkud zděšený výraz, a tak vysvětluje dál. „Když si představíte, že tu rohovku zákrokem ztenčíme o dané dioptrie, může dojít k tomu, že se ztenčené místo začne patologicky vyklenovat dopředu. To může vést ke zhoršenému vidění a v krajním případě skončit i transplantací rohovky. Díky našim přístrojům však můžeme tyto dispozice včas odhalit. Pokud máme jakékoliv podezření, že k tomu může dojít, tak pacientovi operaci rozmlouváme,“ dodává.

oko

Zda je rohovka tenká či nikoli, to je relativní. Záleží totiž na počtu odstraňovaných dioptrií. „Stává se, že pacientovi bychom mohli teoreticky odoperovat dvě dioptrie, ale on jich má devět. A to už není možné,“ říká lékařka.

Moje rohovka je totiž naštěstí v normě, i když u jednoho oka lékaři naměřili hraniční hodnoty. I ostatní vyšetření dopadla dobře, a tak už mám termín operace. Příště se tak můžete těšit na reportáž přímo ze sálu.

Partnerem tématu a poskytovatel zákroku NeoSMILE 3D jsou prověřené oční kliniky pražská Oční klinika Duovize a brněnská Oční klinika NeoVize. Více o laserových operacích se dozvíte na www.duovize.cz a na www.neovize.cz.

Čtěte také:

Reklama