Ladislav Chudík vyhověl prosbě producentů seriálu a vrátil se k velké radosti tvůrců a zajisté i diváků ke své roli primáře Sovy v Nemocnici na kraji města – nové osudy.

 

V úvodním obraze prvního dílu se emeritní primář Sova (Ladislav Chudík) setká v parku domova důchodců s nynější primářkou Alžbětou Čeňkovou (Eliška Balzerová), aby se společně domluvili na zítřejší návštěvě oslav 50. výročí založení nemocnice v Boru. (Scéna se točila včera u Příbrami.)

Vzhledem k četným otázkám k osudu role Josefa Vinkláře v nové řadě Nemocnice na kraji města si dovolujeme sdělit, že autorka Lucie Konášová psala roli dr. Cvacha v seriálu na hercovo přání, i když už s vědomím, že se pan Vinklář potýká s vážnými zdravotními problémy. Šlo o roli čestnou, nikoliv dramaticky určující, takže úmrtí pana Vinkláře nenaruší dějovou linii seriálu. Jakkoli diváci absenci této postavy nepostřehnou, pro všechny tvůrce tohoto kultovního seriálu je odchod pana Josefa Vinkláře nenahraditelnou ztrátou.

Těšíte se na další pokračování Nemocnice na kraji města? Budete ji sledovat? Nebo vás druhá řada odradila natolik, že si nenecháte kazit prožitek, který ve vás zanechala úplně první Nemocnice? Která postava ze seriálu byla vaše nejoblíbenější?

zdroj: Česká televize

Reklama