Ročně v Evropě umírá kolem 500 tisíc lidí na následky trombózy, onemocnění, za jehož vznikem stojí krevní sraženina. Důsledkem poruchy srážlivosti krve může být i plicní embolie. Tyto problémy mohou způsobit vrozené mutace přítomné v koagulačním faktoru V, který se na procesu srážení krve významně podílí. Včasné vyšetření dědičných mutací ve faktoru V může odhalit sklony ke vzniku krevních sraženin.

laboratořMutace ve faktoru V zvyšují riziko žilní a mozkové trombózy a plicní embolie. Rovněž se uvádí, že průměrný věk první tromboembolické příhody bývá nižší u jedinců, kteří jsou nositelé těchto mutací. Riziko dále nepříznivě ovlivňuje především těhotenství, operativní zákroky, imobilizace, kouření, obezita nebo užívání hormonální antikoncepce.

„Až 10 % žen v Česku trpí vážnou poruchou srážlivosti krve, tedy každá desátá riskuje spolu s antikoncepcí trombózu s možností úmrtí. U žen s touto poruchou se mnohonásobně zvyšuje riziko sraženiny a ucpání cév, což se v kombinaci s hormonální antikoncepcí ještě dál násobí. Následkem mohou být problémy v těhotenství, trombóza či embolie v mladém věku,“ uvádí MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

  • Užíváte hormonální antikoncepci?
  • Prodělala jste opakovaně potrat?
  • Má někdo v rodině problémy se srážlivostí krve?

Pokud si na některou z otázek odpovídáte ANO, neváhejte a požádejte o vyšetření na přítomnost trombofilních mutací.

Trombóza neboli vznik krevní sraženiny (trombu) může způsobit vážné zdravotní komplikace. Dochází během ní ke zpomalování průtoku krve žilami a to vede k menšímu nebo většímu poškození žilních stěn. Sraženina pak může žílu zcela ucpat nebo kolovat až k srdci či zapříčinit plicní embolii. Nebezpečí trombózy tkví v její nenápadnosti, zpočátku se vůbec nemusí nijak zásadně projevovat.

Co prozradí genetický test?

Hlavní informace, kterou vám test poskytne, tkví ve vyloučení či potvrzení přítomnosti mutace FV Leiden nebo mutace v genu pro faktor II (FII). Pokud bude výsledek testu pozitivní, je nutné navštívit lékaře.

Veškerá vyšetření provádíme i bez doporučení lékaře za přímou úhradu. Našim klientům se často nechce trávit čas v čekárně u lékaře a pak žádat, zda jim konkrétní vyšetření předepíše. Volí rychlejší cestu a navštíví rovnou naše odběrová místa. Jejich seznam a další informace lze najít na webu www.euclaboratore.cz a www.pathology.cz.

Péče o vaše zdraví je nejlepší investice!

Reklama