V průběhu měsíce března se uskuteční v Praze druhý ročník benefičního projektu Tulipánový měsíc, který pořádá Amelie, o.s. Cílem nejrůznějších akcí, které proběhnou na onkologických odděleních v Centru Amelie i jinde je upozornit na život s rakovinou

A informovat o nabídce psychosociální pomoci pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Projekt finančně podpořila diagnostická laboratoř BIOLAB Praha.

m„Amelii podporujeme již několik let. Naše laboratoř se zabývá nejen diagnostikou onkologického onemocnění, ale v rámci diagnostiky vyšetřujeme také márkry, které pomáhají stanovit prognózu onemocnění a předpověď reakce na onkologickou léčbu. Za každým vzorkem tak vidíme člověka, jeho příběh a často i budoucnost. Proto si uvědomujeme, jak je psychosociální pomoc nemocným i jejich blízkým důležitá a bohužel často opomíjená,“ vysvětlila důvody podpory MUDr. Markéta Trnková, ředitelka BIOLAB Praha.

Druhý ročník projektu Tulipánový měsíc opět vtahuje do hry širokou veřejnost. Pražské školy připravují vyzdobu na onkologická pracoviště, firmy a občané mohou zakoupit tulipány v nejrůznějších podobách a přispět tak na bezplatné služby Centra Amelie.  V letošním roce se přidali také Zdravotní klauni, kteří společně s dobrovolníky Amelie přinesou v průběhu března radost na onkologická oddělení VFN v Praze a v Nemocnici Na Bulovce a poděkují také zdravotníkům za jejich nelehkou práci.

Tulipán v logu Amelie je křehký jako život s rakovinou. Proto jsme se rozhodli udělat z něj symbol, který by dlouhodobě nesl téma života s touto nemocí. Jsem moc ráda, že se daří oslovit nejširší veřejnost a děkuji všem, kdo nám pomáhají,“ říká Pavla Tichá, zakladatelka Amelie.

Slavnostní zahájení proběhne v pražské galerii KusKovu v pondělí 3. března 2014, do 14. března zde budou vystaveny „tulipánové obrazy a fotografie“ dětí z pražských škol, které můžete nejen obdivovat, ale i zakoupit. Stejně tak benefiční kytice s tulipány od květinářství Gerbera a rukodělné výrobky s tulipány, které věnovali příznivci Amelie. Více zde: tulipanovymesic.amelie-os.cz

V centru Amelie proběhne celá řada přednášek praktických seminářů, jež se této problematice budou věnovat ze všech možných úhlů pohledu. Téma, které všechny spojuje, zní: „Jak žít s rakovinou?“, ptá se nemocný a jeho rodina. Tulipánový měsíc 2014 probíhá pod záštitou MČ Praha 8, ve spolupráci s organizací Zdravotní klaun a s finanční podporou firmy BIOLAB Praha.

biol

 Amelie, o.s. již osm let nabízí bezplatné služby: individuální podporu odborníků na psychosociální problematiku, ověřené informace, skupinové a tvořivé aktivity i vzdělávání. Dobrovolníky Amelie můžete potkat i na onkologických klinikách. Pomáhá tak onkologicky nemocným a jejich blízkým zmírňovat jejich strádání od chvíle stanovení diagnózy, v průběhu onemocnění i v situacích, kdy se člověk vrací do aktivního života nebo naopak umírá.

Podle doporučení EU, Světové zdravotnické organizace i národních onkologických programů je nutné psychosociální podporu považovat za relevantní součást péče o lidi s rakovinou, stejně tak péče o jejich blízké. Česká republika v tomto ohledu prozatím zaostává. Současná institucionální zdravotní péče psychosociální podporu většinou nezahrnuje. Pokud ano, tak velmi okrajově, a především nedostatečně vzhledem k vysokému počtu nemocných.

V počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě. V ČR bylo loni více než 400 000 lidí, kteří prodělali nebo mají onkologické onemocnění. Předpokládá se, že do roku 2030 vzroste jejich počet až třikrát. Ročně přibyde více než 75 000 nových onkologických pacientů. Na první tři místa z hlediska četnosti onkologických onemocnění u žen patří nádory prsu, tlustého střeva a rekta, děložního hrdla a u mužů nádor prostaty, tlustého střeva a rekta a nádor plic. Česká republika dlouhodobě obsazuje první místo v Evropě v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva.

 

Reklama