Být ženou ve středověku určitě nebyl žádný med, o tom snad žádná z nás nepochybuje. Vzdělání se považovalo za něco nepatřičného, získala-li některá vůbec nějaké, bylo jí to spíše vytýkáno. Očekávalo se od ní, že se vdá – nejlépe ihned, jak se „ženou“ stane – a bude rodit a rodit a rodit... Jediným měřítkem ženské úspěšnosti byl počet narozených dětí, nejlépe chlapců. Přesto se i tehdy jako bílé vrány objevily některé, co po sobě na tomto světě něco zanechaly. Tedy kromě potomků. Takovou byla i dcera malíře Jacopa Robustiho - Marietta.

Marietta se narodila do rodiny jednoho z největších benátských umělců své doby Jacopa Robustiho. Ten je ovšem známější jako Tintoretto - po svém otci barvíři (tintore), tedy něco jako barvířek nebo barvířův syn. Jacopo od útlého dětství inklinoval k malování, často se bavil tím, že pomalovával stěny barvířské dílny svého otce. Otci se zdálo, že by mohl mít talent, a odvedl ho tedy k tehdy nejvýznamnějšímu malíři Benátek Tizianovi do učení, aby zjistil, zda by se malováním uživil. Tizian ho však po pouhých deseti dnech poslal domů. Proč? Ihned prý totiž rozpoznal jeho velké nadání. Snad v domnění, že se už od něho nemá co učit, nebo možná z obavy, že by mu v dílně vyrostla nežádoucí konkurence, odmítl Jacopa vyučovat. Kdo ví…

Marietta TintorettoV podstatě ale měl pravdu. Jacopo se dál vzdělával pouze sám a brzy založil svou malířskou huť. Stal se jedním z největších benátských malířů, a to bez formálního vzdělání. Jeho nástěnné a stropní malby ve Scuola di San Rocco nebo vůbec největší malba na plátně zvaná Ráj, která se nachází v Dóžecím paláci, patří mezi opravdové poklady benátského výtvarného umění.

I když byl Tintoretto velice výkonným malířem, pro jehož úžasnou činorodost a rychlost mu přezdívali Il Furioso (zběsilý), bez svých spolupracovníků by nedokázal zvládnout to množství zakázek, které se mu hrnuly. V jeho dílně pracovali nejen jeho dva synové, ale i nejstarší dcera Marietta. Byla z malířových osmi dětí nejšikovnější, nejtalentovanější a také jeho nejoblíbenější.

Marietta odmala projevovala veliký zájem o otcovu práci, v dětství mu sedávala na klíně a učila se od něj. Protože v té době konvence nedovolovaly dívkám takové aktivity, zdržovala se převážně v jeho dílně. Aby mohla otce občas doprovázet ke klientům, jimž maloval nástěnné malby, oblékala se do chlapeckých šatů. Díky svému talentu se brzy zapojila do práce na těch nejlukrativnějších otcových zakázkách. Vynikla především schopností věrně zachytit tváře, a tak se stala nepostradatelnou pomocnicí zejména pro malování portrétů. Brzy se podílela velkou měrou na tvorbě celé dílny. Její styl malby byl k nerozeznání od jejího otce. Možná ho dokonce v mnohém i předčila. Mariettin rukopis můžeme tedy najít na mnoha obrazech, i když jsou nakonec signovány jejím otcem. Velkou měrou tedy přispěla k tomu, aby dílna jejího otce stačila vyhovět obrovské poptávce.

Marietta byla nejen talentovaná, ale údajně i velice pohledná a všestranně vzdělaná. Byla nadaná nejen výtvarně, ale i hudebně, hrála na loutnu i na cembalo, krásně zpívala. Často tím při malování bavila svého otce a své bratry, kteří mu pomáhali.

Již ve svých šestnácti letech se ale prosadila jako samostatná malířka – portrétistka. Říkalo se jí La Tintoretta. Je jasné, že přezdívku získala díky jménu svého otce. Když namalovala portrét Ottavia Strady, syna historika a správce sbírek Maxmiliána II. a Rudolfa II., dostala pozvánku k císařskému dvoru. Její sláva ovšem pronikla nejen na rakouský, ale i španělský dvůr. Nabídka stát se dvorním malířem (tedy malířkou) Filipa II., španělského krále, nedala na sebe dlouho čekat. Ale taková možnost se vůbec nezamlouvala jejímu otci. Snad ji nechtěl ztratit jako dceru nebo jako spolupracovnici? A tak aby odchodu dcery zabránil, zorganizoval její sňatek s benátským zlatníkem Mariem d'Augustou s podmínkou, že zůstanou v dosahu rodného domu a hlavně dílny.

Marietta pracovala tedy dále v dílně svého otce až do roku 1590. Tehdy, čtyři roky po svatbě, při porodu svého prvního dítěte zemřela. Bylo jí pouhých třicet let.

Po její smrti se Tintorettově dílně přestalo dařit. Snad se otec nedokázal přenést přes ztrátu své milované dcery, snad chyběl její talent, nejspíše ale obojí. Marietta Tintoretto byla pohřbena v rodinné hrobce v kostele Santa Maria dell' Orto v Benátkách.

Portrét Ottavia StradyPortrét Ottavia Strady, Mariettina práce

Bohužel z její samostatné tvorby se toho mnoho nedochovalo. Jistě by se našla plátna signovaná jejím otcem, která vlastně malovala Marietta. V roce 1920 při zkoumání plátna Portrét muže s chlapcem z roku 1585, které je v majetku Uměleckohistorického muzea ve Vídni, mimochodem dlouho považovaného za jedno z nejlepších Tintorettových prací, se ukázalo, že to „M“ u podpisu právě ukazuje na skutečného autora. Taktéž obraz v drážďanské galerii Alte Meister s názvem Portrét dvou mužů je signován jako „MR“. Bezpochyby tedy Mariettiny práce.

Nejznámějším obrazem této skvělé malířky je Autoportrét v galerii Uffizi ve Florencii. Výše zmiňovaný Portrét Ottavia Strady je dnes majetkem Stedelijkmuseum v Amsterdamu. Na kolika velkých obrazech svého otce zanechala Marietta stopy, se bohužel nedozvíme. Je však jisté, že štětec vytvářející tu nádheru, kterou dnes obdivujeme, nedržel vždy její otec.

Mohli jste si přečíst také o těchto zajímavých ženách:

Reklama