Ještě do konce ledna se mohou mladé vědkyně ucházet o stipendium v rámci projektu Pro ženy ve vědě. Toto stipendium od roku 1998 podporuje světová organizace UNESCO a společnost L'Oréal. V České republice ho mohou vědecké pracovnice získat již po osmé. Tři z nich i letos obdrží odměnu ve výši 250 000 Kč, s kterou mohou naložit dle svého uvážení. K účasti v projektu stačí málo - přihlásit svou odbornou práci na www.prozenyvevede.cz.

Projekt Pro ženy ve vědě je určen mladým ženám do 35 let, které dosáhly doktorského titulu a dlouhodobě se věnují vědecké činnosti v oblasti přírodních, technických a lékařských věd. Stipendium ve výši 250 000 Kč získají tři vítězky, které ho mohou využít na financování vlastního výzkumu, na vysněnou dovolenou nebo třeba hlídání dětí.

veda

„Velmi si vážíme každoročního zájmu několika desítek účastnic o naše stipendium a jsme rádi, že díky nim můžeme naplňovat hlavní motto projektu - Svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy. Zároveň si uvědomujeme, že řada z uchazeček se snaží skloubit roli ženy, matky a vědkyně, a proto necháváme zcela na posouzení výherkyň, jak s penězi naloží. Díky stipendiu si tak mohou dovolit zaplatit například chůvu a dále se věnovat vědeckému výzkumu,“ přibližuje využití odměny Laurent Boukobza, generální ředitelka L'Oréal Česká republika.

Přihlášení do projektu je velmi jednoduché. Uchazečky od 6. 12. 2013 do 31. 1. 2014 vyplní přihlašovací formulář a vloží potřebné podklady na webovou stránku www.prozenyvevede.cz, přihlášku zároveň odevzdají i v písemné podobě. Splnit musí pouze tři základní podmínky - věk do 35 let včetně, dosažený titul Ph.D. a vědecký projekt v přírodních, lékařských nebo technických vědách. Přihlášky posuzuje odborná porota složená ze zástupců Akademie věd, odborného garanta projektu, a organizace UNESCO.

Stipendium v minulém roce získaly Ing. Lubomíra Balková, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UK v Praze a MUDr. Eva Froňková, Ph.D., z Laboratorního centra CLIP z Kliniky dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol Praha.

V posledních šestnácti letech bylo v rámci programu L'Oréal-UNESCO „Pro ženy ve vědě“ oceněno tisíce vědkyň z 60 zemí celého světa. Společnosti L'Oréal se tak daří podporovat a zviditelňovat výjimečnou kvalitu vědecké práce a dává nejen českým ženám příležitost k dalšímu vědeckému rozvoji. Více informací najdete na www.prozenyvevede.cz.

(red)

Reklama