Kyselinové útoky, nad jejichž brutalitou zůstává lidský rozum stát, se tentokrát staly hlavním motivem k další z cest novinářky Lenky Klicperové, která se společně se svými kolegyněmi ze sdružení Femisphera vydala do daleké Indie, aby poznala oběti kyselinových útoků na vlastní oči. Jak postižené ženy vzpomínají na osudný den, který jim změnil celý jejich život, jak nyní vypadají a co cítí? O tom nám osobně s mrazivou sugescí Lenka povyprávěla…

O kyselinových útocích, kterými je Indie nechvalně proslulá, jste již zajisté mnohé slyšely. Brutalita a motivy takovýchto skutků, nad kterými se mysl nás všech na dlouhé hodiny pozastaví, nedala spát ani novinářce Lence Klicperové, a proto se společně se svými kolegyněmi ze sdružení Femisphera Olgou Šilhovou, Jarmilou Štukovou a Markétou Kutilovou rozhodla, že se za ženami, které jsou nuceny žít se znetvořenou tváří a tělem, vydá osobně. Jak ženy na útok vzpomínají, co cítily a jak nyní žijí? Nejen na tyto palčivé otázky nám Lenka ochotně odpověděla a podělila se s námi o své čerstvé zážitky…

rrr

Lenko, jak jste se k indickým ženám, které se staly oběťmi kyselinových útoků, dostala?
Původně jsme s kolegyní z Femisphery Olgou Šilhovou kontaktovaly osmadvacetiletou dívku jménem Sonali. Sonali je po útoku slepá, a tak veškerou korespondenci za ni řešil její kamarád, který jí velmi pomáhá. Mimo jiné se pro ni snaží nalézt finance, které by pokryly náklady na plastické operace, jež musí podstupovat, jelikož je opravdu hodně postižená. Vydaly jsme se tedy do Indie, abychom ji poznaly osobně.

Sonali jistě není jedinou obětí, setkaly jste se i s jinými ženami?
Jistě, za náš pobyt jsme jen v Ágře potkaly celkem sedm žen, jejichž život zničil kyselinový útok. V Ágře dokonce existuje kavárna jménem Sheroes, která vznikla jako projekt na podporu žen, které jsou kyselinovými útoky postiženy. Toto místo perfektně slouží k jejich resocializaci, neboť v kavárně bývá mnoho tamních obyvatel, ale i zahraničních turistů. Kavárna je součástí crowfdundingového projektu Stop Acid Attacks, který se snaží všem postiženým ženám pomoci a šíří o tomto problému osvětu. Založila jej dívka jménem Laxmi – taktéž jedna z obětí, dnes již velká indická celebrita.

rrr

Lenko, co ženy, se kterými jste natáčely, prožívají? Jsou jejich případy podobné?
V drtivé většině všechny spojuje fakt, že útočník, který je kyselinou polil, byl muž, nejčastěji zhrzený nápadník. Častokrát si žádná z nich není vědoma, že by útočníka znala. Ženy obvykle bývají polity jen proto, že zraní mužskou ješitnost svým odmítnutím, a oni se jim takto pomstí. Také jsme se ale setkaly s dívkou, kterou polila její nevlastní matka, jelikož chtěla, aby zemřela.

fff

Takže jediným důvodem proč muž v Indii polije ženu kyselinou, je její odmítnutí?
Není to jediný důvod, ale ten nejsilnější určitě ano. Problém je v tom, že v Indii (dále pak v Afghánistánu, Bangladéši, Pákistánu) je pro muže nepředstavitelné, aby je žena odmítla. Jsou velmi ješitní a odmítnutí je natolik zraní, že se pak takto ženám mstí. Pojem hrdost dostává v těchto oblastech leckdy těžko pochopitelný rozměr. Vím o případu, kdy šestadvacetiletý muž polil kyselinou teprve třináctiletou holčičku jen proto, že začala křičet, když jí dělal nemravné návrhy. Urazil se, odešel zakoupit do krámu kyselinu a polil ji…

Kyselinu tedy v Indii seženete v běžném obchodě?
Ano, kyselina je naprosto běžnou komoditou, jejíž prodej není státem nikterak regulován. Snad v každém krámě vám ji za 20 rupií bez problémů prodají. Samy jsme toho byly svědky. Za posledních dvacet let, co se v Indii masivně rozšířil průmysl, narostlo i číslo těchto případů. Navíc k tomu, abyste někomu chrstli do obličeje žíravinu, nepotřebujete žádnou zvláštní odvahu. Je tak pro útok ideální zbraní, jelikož má pro oběť fatální následky.

ttt

Lenko, jak ženy po útocích vypadají? A vyprávěly vám, co cítily?
Samozřejmě, že jejich obličej po útoku vypadá jako z hororového snímku – přemění se v živé maso. Řada z nich obvykle oslepne, a jelikož se za ně rodiny stydí, nevycházejí mnoho let ze svých domovů. Ty, které mají dostatek financí, nebo je díky pomoci ostatních lidí a organizací seženou, podstupují řadu plastik, ale musí se smířit s tím, že budou do konce svého života žít se zjizveným obličejem a tělem. Například Sonali po útoku žádala o eutanazii, ale jelikož má skvělou rodinu, která ji podporuje, rozmyslela si to a nakonec bojuje dál.

Popsala vám některá z nich, jak útok konkrétně probíhal?
Ano, všechny. Například dívka jménem Ritu (19) byla polita před třemi lety na rušné ulici, když k ní přijeli dva kluci a do obličeje jí chrstli kyselinu. Vypovídala nám, že se ocitla v naprostém šoku, její obličej byl v jednom ohni, byla dezorientovaná a pak klesla k zemi. Nikdo jí ovšem nepomohl a ona se ve strašných bolestech svíjela před zraky kolemjdoucích na chodníku až do chvíle, kdy jí pomohl její bratr. Motivem byly nejspíše majetkové spory její rodiny. Útočníci ji polili, aby její rodinu vystrašili.

ttt

Předpokládám, že útočníci nebyli dopadeni...
Jistě, nebyl dostatek důkazů, aby je odsoudili. Je to obvyklý scénář, policie nezajistí základní stopy. V Indii sice existuje zákon, který hrozí těmto útočníkům doživotím, ale jelikož po útoku ihned zmizí v davu lidí, není možné je identifikovat. My jsme s Olgou dokonce natáčely s útočníkem, který polil před dvaadvaceti lety kyselinou svou vlastní ženu a děti. Jedno z nich navíc po útoku zemřelo. Samozřejmě, že dodnes nebyl řádně potrestán…

Vysvětlil vám, co jej k tak obludnému činu vedlo?
Ospravedlňoval se tím, že ho k tomu donutila jeho rodina. Jen bych ráda podotkla, že již v minulosti byl notorickým alkoholikem a dodnes pije. Jednoho večera na svou spící ženu Geetu a dvě děti vylil kyselinu. Geeta je znetvořená, jeho tehdy tříletá dcera také a miminko, kterému byly v době útoku tři měsíce, zemřelo v ukrutných bolestech. Geeta s ním však dodnes žije pod jednou střechou, dokonce spolu před třinácti lety zplodili další dítě. Geeta jej nenávidí, ale je to tradiční indická žena, a ty od manželů neodcházejí...

rrr

Lenko, existuje nějaká naděje, že se situace zlepší?
Dokud bude kyselina v těchto zemích lehce dostupnou komoditou, myslím, že nikoliv. Nechci říci, že útoky se staly součástí indického folkloru, musíme si totiž uvědomit, že indická společnost čítá přes miliardu obyvatel. V poslední době tamní legislativa sice velmi pokročila, ale jak už jsem uvedla, útočníky se zatím nedaří trestat. Ostatně v Česku byly v poslední době spáchány dva kyselinové útoky. Pamatujete? Na sklonku roku 2013 se obětí stala pětadvacetiletá Martina, jejíž expřítel neunesl rozchod, a tak se jí pomstil. Pokud byste chtěly Martině pomoci a dozvědět se o jejím osudu více, stačí navštívit tyto stránky.

jjjj

Čtěte také:

Reklama