Kyselina salicylová, byla dříve získávaná z květů tavolníku vrbolistého (Spiraea salicifolia), později také z tužebníku jilmového (Fillipendula ulmaria). První zmínky o předchůdci dnešního průmyslově vyráběné kyseliny salicylové z benzenu můžeme vysledovat již u Asyřanů ze sumerského období (4 000 př. n. l. – 2 000 př. n. l.). V Ebersově papyru je podrobný návod k proti zánětlivému použití odvaru z listů myrhy a vrby – zejména k tišení kloubních bolestí. Ve středověku byl tento lék prakticky zapomenut a výtažky z vrbové kůry používaly pouze kořenářky.
5bf5466be8e06obrazek.jpg

Herman Kolbe, profesor chemie v Marburgu, zavedl syntézu kyseliny salicylové v roce 1859. V roce 1874 byla jedna chemická továrna v Drážďanech schopna dodávat kyselinu salicylovou na trh za desetinu ceny materiálu extrahovaného z kůry vrby.

Další pokrok byl učiněn díky chemikovi Felixovi Hoffmannovi, který přidal ke kyselině salicylové kyselinu octovou a vznikla tak kyselina acetylsalicylová. Úspěšně ji vyzkoušeli na mnoha nemocných revmatizmem a potvrdili její účinek – potlačení bolesti a zvýšené teploty. Aspirin byl od roku 1899 patentově chráněn.

S ohledem na vysoké náklady, které jsou spojené s pre-klinickým a  klinickým hodnocením účinné látky originálního přípravku jsou na trhu přítomna tzv. generika. Generické přípravky mají stejnou účinnou látku jako originální přípravek, přičemž jejich nižší cena je dána možností využít již provedená hodnocení k prokázání účinnosti a bezpečnosti. Dnes je kyselina acetylsalicylová dostupná pod různými názvy, kdy nejznámější generický přípravek u nás je Acylpyrin s tradiční bílou tabletou, tak i v šumivé formě s vitaminem C. Mezi další přípravky obsahující kyselinu salicylovou patří například Acifein a Thomapyrin.