David (5) je předškolák a teď v dubnu měl jít k zápisu do první třídy. Počítal s tím a těšil se, jenže jeho maminka rozhodla jinak. Počká si ještě rok. „Ne že by snad nebyl schopný do školy nastoupit. Je šikovný, už toho plno umí. Já ho ale nechci vystavit všem těm komplikacím, které s sebou přináší covidové šílenství. Nechci, aby se do školy podíval na měsíc, dva, a pak zase seděl před počítačem při distanční výuce. Nechci ani to, aby musel trávit celé dopoledne ve třídě v roušce. A tak ho do té první třídy zatím prostě nepošlu,“ rozhodla se Radka, která už pro to podnikla patřičné kroky.

Zařídit vše nezbytné pro odklad nebylo úplně jednoduché. První psycholog jí dokonce doklad o synově nezralosti pro školní docházku odmítl vystavit. Nepovažoval to za nutné. A tak šla jinam, kde už uspěla. „Jsem si jistá, že Davídkovi nic neuteče. A věřím, že během příštího školního roku se už situace kolem zavírání škol zlepší. Můžete mě soudit, ale jako každá máma chci pro své dítě jen to nejlepší,“ dodává Radka.
sko.jpg
Foto: Shutterstock

Žádostí o odklad povinné školní docházky přibývá

David nebude jediný, kdo půjde do první třídy o rok později. Podle klinického psychologa a spoluzakladatele České společnosti pro Neurokognitivní rehabilitaci Petra Niliuse se v minulém roce celková odkladovost pohybovala kolem 23 procent dětí, přičemž meziroční nárůst je jedno až dvě procenta. Otázkou ovšem je, zda si s letošními čísly nepohraje právě situace kolem pandemie Covid-19, jako se to stalo v případě Davida.

Psychologové ale varují, že to může mít i své nevýhody. Ztratí tak možnost jít do třídy se svými kamarády, může ztratit nadšení nebo dokonce pociťovat demotivaci z neúspěchu.

Do kdy můžete o odklad požádat?

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Kdo to nestihne, může požádat o dodatečný odklad. To znamená, že dítě do první třídy sice zapíše, to v září do školní lavice třeba i zasedne, ale následně je mu po splnění všech náležitostí školní povinnost souhlasem ředitele školy odsunuta ještě o rok. Stihnout podat žádost je ale třeba nejpozději do konce prvního pololetí prvního ročníku.

Žádost o odklad povinné školní docházky se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, nebo klinického psychologa.

Čtěte také:

Reklama