Kdybyste se některých mužů zeptali, proč týrají své manželky, řekli by, že své ženě dali jen pár facek, i když se vlastně jednalo o škrcení, kopání, ohrožování nožem nebo třeba i sexuální násilí. A na otázku, proč to všechno, většinou reagují tím, že je ženy vyprovokovaly nebo prostě považují nějakou tu facku za „jemný“ výchovný prostředek. Bohužel, jak bití, tak další fyzické násilí není u nás stále ještě považováno za nic neobvyklého, není tomu tak ani pokud jde o násilí psychické. A ani to není žádnou výjimkou. Zvlášť krutí ke svým partnerkám bývají muži vzdělaní. Ti ve snaze co nejvíc ublížit si většinou všechno předem dobře promyslí. Bývají to kupodivu lidé, kterých si jejich okolí velmi považuje. V zaměstnání jsou třeba ceněni jako výborní a schopní vedoucí pracovníci, kolegyně je ostatním dávají za příklad dobrého a milého společníka. Ale doma je často všechno jinak. Jistě, ne každý muž je doma tyranem, našlo by se dokonce i pár žen, které se chovají surově ke svým partnerům, jenže počet terorizujících mužů je podle statistik nadace ROSA oproti podobně si počínajícím ženám nepoměrně vyšší.


Postižené ženy si často kladou otázku, zda mají vůbec nějaké východisko. Jsou takové, které mají svého manžela i přes všechno ubližování dál rády, jiné ho nechtějí opustit kvůli dětem a další zas nemají kam jít. Pokud by je někdo napadl na ulici, mohly by počítat se svědectvím kolemjdoucích, ale doma? Násilí na nich spáchané zůstává obvykle beze svědků a pak už, pokud přece jenom zavolají policii, stojí slovo proti slovu. Když policie odejde, muž se mnohokrát na ženě ještě za trest „vyřádí“.
Zasahuje-li policista v rodině, kde došlo k domácímu násilí, musí postupovat podle zákonů. Pokud mu muž zavře dveře před nosem, musí zvážit, zda se jedná o tak závažný čin, který ho opravňuje k tomu, aby vyrazil dveře. Když může na základě indicií a svědectví přece jenom násilníka na 24 hodin zajistit, soudce ho většinou zase propustí. „Zajímavý“ je také paragraf l63a trestního řádu. Podle něj je nutné, aby v případě je-li pachatel s obětí v příbuzenském poměru, oběť s trestním stíháním souhlasila. Žena to však většinou neudělá nebo ze strachu trestní oznámení odvolá... Velkým problémem je lidská lhostejnost. Nejvyšší čas, abychom přestali před domácím násilím zavírat oči, a abychom přestali předstírat, že neslyšíme, co se děje za zavřenými dveřmi našich sousedů...


Vlasta Adamcová


Organizace, které mohou pomoci obětem domácího násilí:

Rosa (monitoruje domácí násilí, poskytuje základní informace a rady)
Podolská ul., Praha 4, tel. 6l227974, 66lO6433


Elektra (Centrum pro sexuálně zneužívané a znásilněné ženy)
Ruská 6, Praha 10, tel. O2/ 79 52 l7l, Pondělí 8 - l4 hod.


Bílý kruh bezpečí (pomáhá obětem trestné činnosti
Spytihněvova 6, Praha 2, tel. 43 88 33, úterý od l7 do 2O hod.
Borovského ll46, Most, tel. O35 / 426 47, 426 O2, úterý od l6.3O do l8 hod.
Na vozovce 26, Olomouc, tel. O68/ 54 l6 533, úterý od l6 do l8 hod.
Slovinská 4l, Brno - Královo Pole, tel O5/ 4l 2l 8l 22, úterý od l7 do l9.3O ho., telefonicky
i v pondělí a ve čtvrtek ve stejnou dobu


RIAPS (Krizové centrum, nepřetržitá psychoterapeutická pomoc
Chelčického 39 , Praha 3, tel. O2/27 28 45


Linka bezpečí (Krizové centrum)
Ústavní 9l, Praha 8, tel. O6O6/55 555


Linka důvěry (Krizové centrum, nepřetržitá služba)
Ke Karlovu ll, Praha 2, tel. O2/29 79 OO, O2/24 9l 4l 2O, linka 224


SOS – LINKA (Pro oběti obchodu se ženami
tel. O2/57 3l 3l 32, úterý l2 - l8 hod.


Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy
jsou ve většině okresních měst
Reklama