Konečně je tu tak dlouho očekávané jaro! Po zimě „ani ryba, ani rak“ jsme slunečními paprsky doslova posedlí a nemůžeme se nabažit tou záplavou zeleně vůkol. A teď nám ke všemu květen přihrál dva dny volna navíc! Jak volných májových dnů využijeme?

Samozřejmě si je užijeme pěkně v přírodě. Pokud jste si nevzali dovolenou a neprodloužili si víkend, můžete vyrazit na celodenní výlet za krásami vlasti. Pražáci a Středočeši se už jistě těší na tradiční návštěvu dendrologického Průhonického parku s alpiniem, pověstného rozkvetlými pěnišníky (rododendrony) a magnóliemi.

O nádherný park v Průhonicích se pečlivě stará Botanický ústav Akademie věd ČR, který zde zkoumá vegetaci na úrovni organizmů, populací, společenstev a ekosystémů. „V parku o rozloze 244 hektarů pěstujeme 1380 druhů a kultivarů, z toho je 269 jehličnanů, 984 širolistých dřevin a 127 trvalek,“ prozradil nám podrobnosti o složení parku botanik ing. Ivan Staňa. „Pěnišníků tu najdete 8 tisíc druhů a variet,“ říká.

V těchto dnech se v Průhonicích těší největšímu zájmu návštěvníků kvetoucí magnólie. „Rozkvetly už i některé ranné rododendrony a příbuzné azalky,“ uvádí důvod možné návštěvy botanik. „Na vrcholu kvetení jsou právě tulipány a jarních cibuloviny, převážně narcisky. Dokud je člověk neuvidí na vlastní oči, obvykle ani netuší, jaké množství druhů jich vlastně existuje, a ani neví, jaké množství vůní je možné najednou zachytit!“

                                                                  Historie parku
Průhonický park založil v roce 1885 tehdejší majitel zámku hrabě Arnošt Emanuel Silva -Tarouca. Podobu parku utvářel zcela podle svých představ. Inspiroval se zámeckou zahradou v Čechách pod Kosířem, především však proslulým park knížete Pückler-Muskau na Nise v Horní Lužici. Rozlehlý Průhonický park začal vznikat právě v době, kdy krajinářský styl už dosáhl svého vrcholu a kdy anglické parky v Evropě začaly pyšnit i cizokrajnými rostlinami.

Při zakládání parku využili zahradní architekti původních zalesněných částí, kde vzrostlé dřeviny vytvořily kostru pro novou výsadbu. Některé přirozené partie se tak zachovaly, někde se zbylé dřeviny využily pro stínění a ochranu nových rostlin. Základem okrajových plášťů se staly původní porosty, které doplnili a „zahustili“ výsadbou nových druhů, především smrků a jedlí douglasek tak, aby tvořily pohledovou kulisu a chránily proti větru. Některé zajímavé mladé stromy uvnitř porostů zahradníci uvolnili a postupně je přetvořili v cenné solitéry.

Pro Průhonický park je charakteristické volné uspořádání parkových ploch. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů se střídají s loukami a rybníky, s potůčky a jejich slepými rameny. Stavebním kamenem parkové kompozice jsou mistrně volené průhledy. Otvírají se do krajiny, které dominuje buď v prvé části parku zámek, nebo ve druhé kompaktní skupinky porostů.

Osou spravovaného území je potok Botič, jeho přítoky a slepá ramena s jezy a vodními přepady. Spolu s Podzámeckým rybníkem, Labeškou a Bořínem výrazně změnily tvář krajiny a zlepšily i místní klimatické podmínky. Navýšila se vzdušná vlhkost, což příznivě působí na místní jehličnany a rododendrony. Na skále nad Botičem je pak rozsáhlé alpinium, které je právě v těchto dnech zaplavené pestrobarevnými nízkými květy skalniček.

Cesty, které v parku vytvářejí hustou síť, nabízejí nádherné a vkusné výhledy. Dřeviny byly voleny tak, aby jejich seskupení zanechala v návštěvníkovi neopakovatelný dojem. Využívají proměnlivosti dřevin v různých ročních obdobích – při rašení, kvetení či podzimním zbarvování listů.

Průhonický park je vrcholným krajinářským dílem evropského kontinentu. Ojedinělým způsobem tu bylo využito původních dřevin domácích v kombinaci s cizími dovezenými dřevinami. Pro mnohé rostliny se Průhonice staly vstupní branou do Čech či do Evropy.

Park se stal v posledních letech útočištěm četných rostlinných i živočišných druhů, jež se sem uchylují z okolí narušeného novou výstavbou.V parku mají vhodné podmínky k životu. Na jeho území zůstávají zachována cenná lesní a luční společenstva.

Průhonický park je pro veřejnost otevřen denně, až do září už od 7 do 20 hodin. Zámek není přístupný.

Průhonický park je zařazen do seznamu kulturních památek I. kategorie a do soupisu historických zahrad, vydaného mezinárodní organizací ICOMOS.

Reklama