Jsou méně známé, často se s nimi nesetkáme, ale přesto nejsou o nic méně krásné než jejich suchozemské příbuzné. Řeč je o vodních rostlinách. Kaktusy na poušti se naučily přežívat téměř bez kapky vody, lekníny či kosatce se zase bez vlhkosti neobejdou. Kromě jedinečné okrasy zahradních jezírek jsou vodní rostliny také přírodní čističkou, která zabraňuje výskytu řas a upravuje výměnu látek. Víte, jaké vodní rostliny se hodí do vašeho jezírka? Přemýšlíte, jak a kam je zasadit?

Jiný druh - jiná hloubka i stanoviště!

Hned z kraje si musíme přiznat, že péče o vodní rostliny je tak trochu alchymie. Tedy hlavně při jejich výsadbě - na ní závisí další růst a síla našich rostlin. Každý druh si potrpí na jiné podmínky a většinou prosperuje pouze na určitém stanovišti! Při výběru rostlin je potřeba dávat pozor především na hloubku vody, do které se má rostlina zasadit, protože každé vyhovuje jiný ponor. Dalším důležitým kritériem je umístění rostliny v rámci jezírka, tedy na pobřeží, do bahenní části a mělčiny, na vodní hladinu nebo dokonce pod vodu, a tady na dno. Platí také, že i rostliny, které jsou více flexibilní a dokážou růst jak v hlubší vodě, tak na mělčině nebo v bahenní části jezírka, vyžadují po dobu svého růstu hloubku pokud možno stálou, bez větších výkyvů.

Tip odborníka:
jezírka„Rostliny odčerpávají z vody živiny a tím brání vzniku řas. Kromě toho fungují jako zásobárna kyslíku a poskytují úkryt vodním živočichům. Jezírko plné rostlin je tedy asi tou nejlevnější variantou pro vaši zahradu - není zapotřebí mu věnovat častou péči ani kupovat chemické prostředky na čištění vody,“ vysvětluje Milena Gopfertová, ředitelka OBI marketu v Karlových Varech.

Od břehu až na dno

Pro každé stanoviště jsme vybrali jeden ideální druh, který vám napoví, jak jezírko správně osázet.

  • Bahenní rostliny a rostliny žijící v mělkých vodách

jezírkaVodní rostliny v mělkých vodách, ale také bahenní druhy či květiny vhodné k výsadbě na pobřeží vytvářejí přirozený přechod mezi jezírkem a okolní zahradou. Daří se jim, pokud jsou umístěny maximálně do hloubky zhruba 40 cm. Představme si nejznámější druhy, které můžeme vysadit.

Blatouch: je jednou z nejoblíbenějších rostlin. Svými žlutými květy jezírko krásně rozzáří. Vyžaduje slunce nebo polostín, ale jinak je zcela nenáročný. Dorůstá 20-30 cm a obstojně roste dokonce i v mělkých vodách v hloubce do 15 cm.

  • Rostliny žijící pod vodou

Jsou nejcitlivější na znečištění vody. Jsou ponořeny pod hladinou a jejich nejdůležitějším úkolem v jezírku je čištění a okysličování vody nebo poskytování úkrytu pro vodní živočichy. Některé z nich koření na dně, některé se pouze vznáší a přijímají živiny z vody.

Stolístek: je doopravdy velmi výkonným vodním filtrem. Hodí se do menších nádrží, a proto nachází uplatnění právě v zahradních jezírcích. Také se není třeba bát, že by se příliš rozrostl a zanesl jezírko. Stolístek kvete červeně od června do října.

  • Rostliny plovoucí na vodní hladině

jezírkaPlovoucí rostliny jsou buď zasazeny na dně a jejich květy a listy plují na povrchu, nebo vůbec nekoření, pouze se vznášejí ve vodě, ze které si odebírají živiny přímo. Nejsou náročné, vyžadují jen dostatečný prostor. Většina z nich se ale rychle množí a v krátké době dokáže jezírko doslova „zaplevelit“.

Lekníny: někdy také nazývané vodní růže. Tím, že plují na vodní hladině, zčásti jezírko zastiňují a brání tak tvorbě řas. Na druhou stranu to s nimi při výsadbě raději nepřehánějte, také by mohly celou plochu zastínit příliš a ohrozit rostliny i živočichy rostoucí a žijící pod vodou. Jednotlivé druhy leknínů vyžadují různou hloubku vody. Menší si vystačí s pouhými 20 cm, některým ale vyhovují až 3m! Většina z nich prosperuje v hloubce mezi 40 - 60 cm. Při výsadbě leknínu do jezírka se doporučuje využít širokých podvodních kontejnerů, které následně usnadňují manipulaci s rostlinou. Lekníny jsou mrazuvzdorné, vyžadují slunce a klidnou vodní hladinu.

Připravováno ve spolupráci s odborníky z OBI Česká republika s.r.o.

Reklama