Vážený pane doktore, jaký je Váš názor na očkování v dnešní době?


Pomiňme očkování při cestách do zahraničí. Nejčastěji jde o očkování proti žluté zimnici, choleře, břišnímu tyfu, žloutence A a B a i jiným infekcím podle místní situace. Na druhé straně mohou k nám cestovat lidé ze zemí, kde se ještě objevují u nás již zlikvidované infekce (záškrt, polio, spalničky). To opět zvyšuje nutnost trvat na co nejvyšší proočkovanosti dětí pravidelnými, povinnými očkováními.


A kromě těchto již známých nemocí hrozí našim dětem nějaká další nebezpečí? Co například těm nejmenším?


Chtěl bych se zaměřit na některá očkování, která chrání děti proti závažným, často i smrtelným chorobám. Od kojeneckého věku ohrožuje děti bacil Haemophilus influenzae B (hib). Invazívní, prudké, životu nebezpečné infekce postihují děti od 2.půlroku života do 5 let. Jde o hnisavý zánět mozkových blan a mozku, kde „hib“ je v tomto věkovém období prakticky monopolním vyvolavatelem. Další závažné onemocnění je akutní epiglotitida. Jde o flegmónu příklopky hrtanové, epiglotitis. Ta vlivem hemofilové infekce oteče a překryje-li vchod do hrtanu, nastává kritické dušení, kdy záchranou je buď intubace nebo nouzové otevření průdušnice (koniotomie, koniopunkce). Hemofilové infekce patří k nejčastějším příčinám úmrtí na infekční choroby u dětí vůbec. Po pátém roce života je závažná hemofilová infekce vzácností. V našem očkovacím schématu je proto nejvhodnějším místem kojenecké období do konce prvního roku života. Pojišťovna 207 (zaměstnanci bank a pojišťoven) toto očkování pro své klienty ze 2/3 hradí!


Již jste zmínil žloutenku a nutné očkování proti ní při cestách do některých zemí. Znamená to, že u nás riziko infekce není tak vysoké?


Žloutenka B, přesněji zánět jater vyvolaný virem hepatitidy B (VHB), je celosvětovým problémem. Představa, že virus je přenášen jen znečištěným zdravotnickým materiálem nebo infikovanou krví a produkty z ní vyrobenými, je zkreslená. V současné době se do popředí dostává přenos např. pohlavním stykem, ohroženi jsou novorozenci VHB pozitivních matek, narkomani. Virus může na játrech zanechat závažné postižení, jehož následky jsou cirhóza (vazivová přestavba jater) a karcinom. V plošných očkovacích schématech jsou očkováni již kojenci (často jde o pentavakciny obsahující vakciny proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli , hemofilu a VHB) a velmi vhodné je očkování dětí před koncem povinné školní docházky. Výhodné je současné očkování proti žloutence A, což některé vakcíny umožňují. V současné době vás může váš dětský lékař informovat o možnosti, jak toto očkování pořídit o třetinu levněji.


Strašákem dnešní doby se stávají meningokokové infekce. Já sama jsem chtěla nechat děti přeočkovat. Vy jste mi to však prozatím nedoporučil…


Menigokokovým infekcím, prudce probíhajícím celkovým infekcím, sepsím, často se zánětem mozkových blan a mozku je veřejností díky informacím v mediích možná přikládána větší váha než jim skutečně náleží. Při včasném záchytu a okamžité léčbě velkými injekčními dávkami penicilinu je výhled dobrý. Penicilín nebo jiná antibiotika účinná proti Neisserii meningitidis jsou také vynikající prevencí šíření infekce v kolektivu, jehož člen meningokokovou nemocí byl postižen.Očkování postihuje jen sérotyp A a C.Vakcína proti sérotypu B je zatím předmětem vývoje a tento kmen, zvláště v našich zeměpisných podmínkách, může být častým původcem meningokokových infekcí. Malé epidemie postihují kolektivy mladistvých (sportovní soustředění, vojáci). Epidemiologové plošné očkování proti meningokokům A a C nedoporučují, protože častého vyvolavatele (sérotyp B) vůbec nepostihuje a navíc může vést k jeho zvýšenému rozšíření. Rozhodnutí o vhodnosti očkování při výskytu meningokoků v nějaké komunitě by mělo být věcí epidemiologů.


Posledním často diskutovaným očkováním je vakcinace proti virům vyvolávajícím tzv. klíšťovou encefalitidu (zánět mozku). Toto očkování je v našich oblastech nutné?


Jde o onemocnění vyskytující se na jaře a v létě. Virus je přenášen na člověka ze zvířat klíšťaty, ale i jiným bodavým hmyzem. V naší republice jsou oblasti, ke zvýšený výskyt nakažených klíšťat (Povltaví, Posázaví, Plzeňsko…).Očkování se doporučuje dětem, které v těchto oblastech žijí nebo tam často cestují či tráví tam prázdniny. Očkovat lze děti od 2 let věku a očkování má být prováděno v období, kdy klíšťata v přírodě nejsou (od konce října do počátku března). Toto očkování je zřejmě nejčastějším očkováním mimo pravidelnou vakcinaci, na čemž se asi podílí i to, že některé pojišťovny ho alespoň zčásti hradily, nebo hradí.


A máte ještě nějakou zajímavou informaci na závěr?


Například očkování proti chřipce je u dětí raritou. Proti viru žloutenky A bývají očkovány děti v ohnisku epidemie (např. předloni a vloni ve středočeském regionu). Proti pneumokokům jsou očkovány děti s výrazným oslabením imunity, např. po odstranění sleziny.


Děkuji Vám za rozhovor.


Pro čtenářky žena-in se ptala Šárka KunickáReklama